[DisplayNone]

Teamprestasjon handler om forholdet mellom teammedlemmer. Det handler om gruppens kommunikasjon, forståelse, tillit, forskjellighet og mangfoldighet. Teamledere må vite hvordan de får høyest mulig produktivitet, og best mulig prestasjoner ut av hvert enkelt teammedlem. Dette er spesielt viktig i dagens arbeidsstyrke, hvor mange team er spredt over hele kloden.Å bygge opp en teambyggingskultur

Lær å håndtere team.
Download rapporten

Å etablere et forhold til medarbeidere, som geografisk er langt borte, behøver ikke å være så vanskelig

Profiles Internationals teamledelsesløsninger gir lederne en robust forståelse av hver enkelt medarbeiders kjerneegenskaper, uansett deres geografiske plassering.

Profiles' teamledelsesverktøy er designet for å gi en analyse av et teams dynamikk, og gi opplysninger om ressurser til å utvikle, styre og styrke alle typer av team, selv på avstand.

En manual til hver enkelt medarbeider i ditt team

Profiles' teamanalyserapport vil hjelpe deg med å forbedre teamets utvikling ved å:

  • Identifisere de enkelte teammedlemmers styrker og svakheter.
  • Tildele oppgaver til teammedlemmer basert på deres ferdigheter.
  • Identifisere hvilke teammedlemmer, som har evnen til å være teamledere.
  • Gi nye innfallsvinkler og praktiske tips for å skape teamsuksess.