[DisplayNone]

Teamledelse og kjemi er viktige elementer for teamets suksess. Dårlig gruppedynamikk og en teamleder, som er uvitende om teammedlemmenes kompetanser, får teamet til å bli dysfunksjonelt.

Ut over å forstå teamets evner, er det også viktig å forstå hvordan teammedlemmene vil arbeide sammen. Profiles Internationals teamledelsesløsninger gir en innsikt, som er nødvendig for å opprette og administrere meget effektive team.Fem kritiske symptomer på avsporet ledelse, og kuren mot dem

Lær å opprette og administrere meget effektive team.
Download rapporten

Å bygge opp og lede gode team med god kjemi

Profiles' teamanalyserapport fra Profiles Performance Indicator ™ hjelper teamledere med å få mest mulig ut av hvert teammedlem, og effektivt oppnå teamets mål. Profiles' teamanalyserapport:

  • Bestemmer hvilket teammedlem, som ville være den beste til å lede.
  • Gir teamledere hvert teammedlems kjernekarakteristika og forutsier hvordan teammedlemmene vil arbeide sammen.
  • Gir ledere informasjon til å tildele teammedlemmer de ansvarsområder, som best passer til deres unike ferdigheter og evner.
  • Tilbyr teamlederne en plan for teamutvikling, som leverer maksimale resultater.
  • Gjør ledere oppmerksomme på teamet styrker og viktige områder, hvor teamet kan mangle nødvendige egenskaper for å vokse.
  • Identifiserer kompetanser og egenskaper, som kan være overrepresentert I teamet, hvilket kan resultere I potensielle teamkonflikter.