[DisplayNone]

Teamutvikling er avgjørende for en organisasjons suksess, men det er ofte en utfordring å få teamlederen og teammedlemmene til å arbeide effektivt sammen. Effektive og suksessfulle team er avgjørende for en organisasjons vekst, og å mestre suksessfull teamutvikling er en av nøklene til en teamleders suksess.Hvordan man kan unngå de syv største teambyggingsfeilene

Lær å utvikle et suksessfullt team.
Download rapporten

Profiles' teamanalyse

Profiles' teamanalyse er et teamutviklingsverktøy for å bygge sterkere, mere effektive team. Tusenvis av organisasjoner bruker Profiles' teamanalyse for å fremme organisatorisk kvalitet og overlegen teamutvikling. Vurderingen er et håndgripelig og verdifullt teamutviklingsredskap, som kan styrke enhver arbeidsgruppe.

Profiles' teamanalyserapport vil:

  • Hjelpe med å bestemme hvilke teammedlemmer, som ville være den beste til å lede teamet. Å vite mer om de enkelte teammedlemmer gir deg mulighet for å tildele hvert medlem det ansvar, som best passer til deres unike ferdigheter og evner.
  • Gi teamlederen en plan for teamutvikling, som gir maksimale resultater.
  • Hjelpe teamledere med å få mest mulig ut av hvert medlem ved å vurdere teamets balanse, styrker og svakheter.
  • Gjør lederen oppmerksom på viktige områder hvor teamet har behov for å forbedre seg. Teamlederen kan bruke verdifulle data som en guide til å hjelpe teamet med å kompensere for feil. Og mangler.