[DisplayNone]

I nåtidens arbeidsstyrke er teammedlemmer ofte fordelt ut over store geografiske avstander rundt om i verden. Det gjør det vanskelig for ledere å få innsikt i hvordan man effektivt kan lede teamets medlemmer og gjøre dem mest mulig produktive. Profiles International har løsninger, som hjelper teamlederne med å lede deres team på avstand, så de konsekvent og effektivt kan oppnå de organisatoriske mål.Å skape en teambyggingskultur

Lær å lede ditt team på avstand

Download rapporten

Teamanalyse

Å kunne lede et team på avstand blir et viktig og nødvendig krav for å få suksess. Profiles' teamanalyserapport fra Profiles Performance Indicator™ er designet for å hjelpe deg med å maksimere din organisasjons teams effektivitet gjennom grundige analyser av gruppedynamikk.

Teamanalyserapporten hjelper teamets ledere med å forstå teamets dynamikk, og til å få mest mulig ut av hvert enkelt teammedlem for og effektivt oppnå teamets mål. Profiles teamanalyserapport:

  • Bestemmer hvilket teammedlem, som ville være den beste til å lede
  • Gir teamledere hvert enkelt teammedlems kjerneegenskaper og forutsier, hvordan teammedlemmer vil arbeide sammen
  • Gir ledere informasjon til å kunne tildele teammedlemmene de ansvarsområder, som best passer til deres unike ferdigheter og evner
  • Gir teamlederne en plan for teamutvikling, som leverer maksimale resultater
  • Gjør ledere oppmerksomme på teamet styrker, og hvor teamet på viktige områder kan mangle nødvendige egenskaper for å kunne vokse
  • Identifiserer kompetanser og egenskaper, som kan være overrepresentert I teamet, hvilket kan gi potensielle teamkonflikter.