[DisplayNone]

Trekke til seg og holde fast på talenter er avgjørende for og opprettholde en vellykket organisasjon. Profiles International tilbyr talentledelsesløsninger for å ansette, utdanne og beholde dyktige medarbeidere.


Toppledelsens guide til strategisk arbeidsstyrkeplanlegning

Sørg form at din virksomhet har de riktige menneskene i de riktige jobbene på det riktige tidspunktet.
Download rapporten

Talentledelsesstrategi

Utvikling av en effektiv talentledelsesstrategi er det første skritt for å sikre, at din virksomhet er konkurransedyktig. En talentledelsesstrategi forbereder organisasjoner på utfordringer som og utvikle din nåværende arbeidsstyrkes evner og fastholdelse på talentfulle medarbeidere, så de ikke går over til konkurrentene.

Utarbeid en strategisk talentledelsesplan for hele medarbeiderens ansettelsessyklus

  • ProfileXT ® måler personers talentpotensial og forutsier jobbprestasjoner. Å bruke ProfileXT ® som en del av din talentledelsesstrategi vil hjelpe deg med å oppdage medarbeiderferdigheter før og under ansettelsen. Å plassere de riktige mennesker I de riktige stillinger vil utvikle talentene I din organisasjon.
  • Profiles Performance Indicator™ måler avgjørende atferdsmessige tendenser innenfor seks kritiske jobbrelaterte kompetanser: produktivitet, arbeidskvalitet, initiativ, teamarbeid, problemløsning og endringsvilje. Profiles Performance Indicator ™ anvendes for å vurdere medarbeidertalent, øker medarbeidernes produktivitet og motivasjon og gir anbefalinger for å forbedre medarbeidernes prestasjoner.