[DisplayNone]

Et alminnelig scenario:

Du har sikkert sett det før: Jenny er en flott person som ikke skaper noen problemer, men som bare ikke passer godt i sin jobb. Hun er blitt flyttet mye rundt og har fått mange nye sjanser, men hun har bare ikke det som skal til for å være effektiv. Hva er den mest effektive måte å håndtere dette scenariet?

Det nye året er kommet, og det er et godt tidspunkt for en nyårsrengjøring. Identifiser dine minst effektive medarbeidere. Finn deretter ut av om de kronisk leverer dårlige resultater, om de er i en jobb de ikke passer til, eller om de har ineffektive ledere, utilstrekkelig utdannelse eller for få ressurser.


Hvorfor underpresterer dyktige medarbeidere?

Lær hvordan du optimerer ditt talent.
Download rapporten

Identifiser dine kronisk underpresterende medarbeidere

En virksomhet er ikke sterkere enn dens svakeste ledd. Du skal være ærlig overfor deg selv. Selv om dine medarbeidere kan være hyggelige mennesker, kan det hende de ikke tilfører tilstrekkelig med verdi til din organisasjon. Den beste løsningen for virksomheten ville være å ta den harde beslutningen om å skille seg av med dem. Hvis du beholder dem, så vil dine gjennomsnittlige og gode medarbeidere ikke lengre være motiverte til å yte en ekstra arbeidsinnsats – de ser, at middelmådighet blir både tolerert og akseptert.

Har du data, som understøtter dine beslutninger?

Disse vanskelige beslutningene blir truffet best, når de blir understøttet av fakta I stedet for meninger. Det er mange vurderingsredskaper, som kan gi objektive data til å avgjøre om en medarbeider kronisk underpresterer eller er et offer for andre omstendigheter, som kan overvinnes.

Vurdere jobb- og ledelsestilpasning

Når du har identifisert hvem dine underpresterende medarbeidere er, er det viktig å forstå årsakene bak deres manglende prestasjon. Profiles Internationals ProfileXT ® og Profiles Performance Indicator ™ vurderinger kan hjelpe deg med å besvare disse ofte stilte spørsmål:

  • Har medarbeideren de nødvendige kvaliteter for denne jobben?
  • Kan medarbeideren arbeide godt sammen med et team?
  • Hvordan vil medarbeideren reagere på stress?
  • Hvordan kan jeg best motivere medarbeideren?

ProfileXT ® vurderingen måler hvor godt en person passer til spesifikke jobber I din organisasjon. "Job matching"-funksjonen I ProfileXT ® er unik, og den gir deg mulighet for å evaluere den enkelte I forhold til de kvaliteter, som kreves for å utføre spesifikke jobber med suksess. Den brukes I hele medarbeiderens livssyklus fra utvelgelse, onboarding, ledelse og strategisk arbeidsstyrkeplanlegning. Når du optimerer din organisasjon, kan du bruke ProfileXT ® til å skape resultater, som kan forbedre din metode til å velge ut medarbeidere.

Et andet nyttig verktøy er Profiles Performance Indicator ™, en DISC-type vurdering, som avslører aspekter av en persons personlighet, som kan påvirke deres match med deres ledere, kolleger og team samt deres arbeidsinnsats. Den brukes primært til å motivere og coache medarbeidere og løse konflikter etter ansettelsen og problemer med yteevnen.

En effektiv funksjon I Profiles Performance Indicator ™ er teamanalyse-rapporten, som er designet til å hjelpe ledere med å danne nye team, redusere gruppekonflikter, forbedre gruppens kommunikasjon, forbedre deres evne til å forutse problemer og øke deres gruppeledelsesevner.

Begge disse vurderinger kan hjelpe deg med å forstå mer om dine medarbeidere, så du kan plassere dem I en jobb som passer bedre til deres respektive kompetanser og personligheter, hvilket samtidig øker virksomhetens produktivitet og prestasjon.