[DisplayNone]

I en tid hvor kreativ vekst og teknologiske fremskritt er en avgjørende del for og opprettholde suksess i yrkeslivet, er virksomhetene blitt mer bevisst på betydningen av å tiltrekke og holde fast på talenter.

Talentledelse vil over de neste par år bli en av de vanskeligste oppgaver en organisasjon kan bli utsatt for, ettersom det er færre arbeidstakere med de riktige ferdigheter på vei inn i arbeidsmarkedet.

Utvikling av en effektiv talentledelsesstrategi er det første skritt for å sikre, at din virksomhet er konkurransedyktig. En talentledelsesstrategi forbereder organisasjoner på utfordringer som å utvikle din nåværende arbeidsstyrkes evner og holde fast på talentfulle medarbeidere, så de ikke går over til konkurrentene.


Topp 5-strategier for å ansette og holde fast på de best presterende medarbeidere

Lær å ansette dyktige medarbeidere.
Download rapporten

Oppdag medarbeiderferdigheter

Medarbeidere som er et godt matchet til deres stilling, har bedre fremmøte, mindre personal turnover, større arbeidsglede og overlegen arbeidsinnsats. Både den ansatte og arbeidsgiveren får fordeler av en forbedret jobbmatch, og selskapet blir bedre forberedt på forandringer I yrkeslivet.

ProfileXT ® er det nyeste og mest teknologisk avanserte system for å måle personers talentpotensial og til å forutse arbeidsprestasjoner. Å bruke ProfileXT ® som en viktig del av din talentledelsesstrategi vil hjelpe deg med å oppdage medarbeiderferdigheter både før og under ansettelsen. Å plassere de riktige mennesker I de riktige stillinger vil utvikle talenter I din organisasjon.

Evaluer medarbeideratferd

Profiles Performance Indicator™ er et verdifullt prestasjonsvurderings verktøy, som kan brukes til å evaluere medarbeidertalent. Denne viten kan brukes til å øke medarbeidernes produktivitet og motivasjon. Den måler avgjørende atferdsmessige tendenser innenfor seks kritiske jobbrelaterte kompetanser: produktivitet, arbeidskvalitet, initiativ, teamarbeid, problemløsning og endringsvilje.

Profiles Performance Indicator™ gir også anbefalinger til forbedring av medarbeidernes prestasjoner, som hvordan man reagerer på stress, frustrasjoner og konflikter, hvordan man kan stimulere medarbeidernes motivasjon, og angir om medarbeideren er egenmotivert eller har bruk for ytre stimulering. De er alle sammen kritiske komponenter til en vellykket talentledelsesstrategi.