[DisplayNone]

I salg er det noe som heter "80/20-regelen". Den betyr bl.a. at 20 prosent av et salgsteam står for 80 prosent av det samlede salg. Hvorfor er det så vanskelig å finne selgere, som år etter år selger stabilt? Profiles International gir svaret og løsningen på å overvinne "80/20-regelen."


Amerikas mest produktive virksomheters store salgsstyrkeanalyse

Ansett de beste selgerne.
Download rapporten

Vellykkede selgere

Forskning viser, at det krever en person med et unikt sett av ferdigheter for å bli en god selger. En organisasjons høye personalomsetning av selgere avslører en ineffektiv utvelgelses- og ansettelsesprosess.

Omkring en tredjedel av potensielt gode selgere får ikke suksess, fordi deres ferdigheter ikke blir ordentlig utviklet, eller de selger gale produkter eller tjenester.

Tre måter hvordan Profiles Sales Assessment ™ hjelper med å ansette, utvikle og holde fast på gode selgere

  1. Identifiser de selgere, som har potensial og erfaring for å få suksess.

    Ved ansettelsen er målet å ansette kandidater med de samme karakteristika som toppselgere. Profiles Sales Assessment ™ vurderer presist hvilke kritiske egenskaper, som kreves for å bli en god selger.

  2. Evaluer dine nåværende selgere.

    Profiles Sales Assessment ™ anbefaler spesifikke utdannelsesbehov for å øke suksessvurderingen av dine nåværende selgere. Gjennom vår Top Performer eSurvey etablerer vi et sett av Key Performance Indicators (KPI'er), som alle selgere blir evaluert i forhold til. De med høyest rangering blir brukt som utgangspunkt for en sammenfallende studie for å identifisere hvilke skalaer i ProfileXT hvor de har et sammenfall, og som bidrar til at nettopp disse selgerne lykkes i salget.

  3. En mer effektiv onboardingprosess.

    Profiles Sales Assessment ™ avslører viktige styrker, svakheter og interesseområder, som gjør plassering, coaching og trening mer effektiv. Den leverer også en rapport for salgssjefer, som foreslår hvordan de best kan utvikle et solid, positivt forhold til deres salgsteam.


Profiles Sales Assessment ™ blir presentert i et lett forståelig salgsspråk og tillater salgssjefer å generere ledelses-, rekrutteringsmålrettede eller individuelle rapporter når som helst, dag eller natt.