[DisplayNone]

Gruppekonflikter forhindrer team i å arbeide effektivt for å oppnå organisatoriske mål. Hvis man ikke arbeider som en sammenhengende enhet, kan det føre til prosjektforsinkelser, fiendskap blant gruppemedlemmer og nedsatt produktivitet, og det kan skade en organisasjons trivsel.


Hvordan man kan unngå de syv største team-byggings brølerne

Lær å eliminere gruppekonflikter.
Download rapporten

Profiles Teamanalyse forhindrer konflikter

Kommunikasjon, forståelse, tillit, forskjellighet, og mangfoldighet påvirker gruppens prestasjoner. Gruppeledere er nødt til å forstå gruppemedlemmene for å unngå konflikter og være produktive. Profiles Teamanalyse hjelper med å eliminere gruppekonflikter ved å:

  • Identifisere gruppemedlemmenes styrker og svakheter
  • Del ut oppgaver på bakgrunn av et gruppemedlems ferdigheter
  • Identifiser de gruppemedlemmer, som har evnen til å være gruppeledere
  • Gi nye innfallsvinkler og praktiske tips til grupper

Profiles Teamanalyse hjelper gruppelederne med og coache deres medlemmer gjennom konflikter og bruke dem til gruppens fordel. Å analysere gruppedynamikken gir informasjon og ressurser for å utvikle, lede og styrke alle former for grupper.