[DisplayNone]

Undersøkelser viser, at den primære årsaken til at medarbeidere forlater en virksomhet, er på grunn av en konflikt med deres overordnede på arbeidsplassen. Et dårlig forhold mellom en leder og en medarbeider medfører ofte til lav produktivitet, lav moral, og resulterer i høy personalomsetning. Å opprette en konfliktledelsesstrategi forhindrer unødig omsetning og kan forbedre eksistensgrunnlaget for din virksomhet.


Veiledning til ledere om å kontrollere bedrageri, tyveri og vold

Kommuniser effektivt for å redusere konflikter
Download rapporten

Viktigheten av en effektiv kommunikasjon

De fleste mennesker tror at konflikter på arbeidsplassen simpelthen handler om meningsforskjeller, men de handler i realiteten om forskjellighet i arbeidsstil. Effektiv kommunikasjon er basert på kunnskap om og forståelse for lederens og medarbeiderens sentrale kjennetegn, og hvordan man kan få deres stilarter til å passe sammen.

Profiles International tilbyr løsninger, som kan forhindre konflikter på arbeidsplassen og til å gjennomføre en konfliktløsningsstrategi I din virksomhet.

Profiles konfliktløsningsverktøy hjelper med å:

  • Forbedre kommunikasjonen mellom ledere og medarbeidere
  • Øke produktiviteten
  • Identifisere og unngå potensielle ledelseskonflikter
  • Løse ineffektive arbeidsforhold

Implementer en konfliktløsningsstrategi for å forhindre konflikter på arbeidsplassen I å eskalere og skape en negativ innflytelse på din organisasjon.