[DisplayNone]

Intervjuprosessen kan være et juridisk og praktisk mareritt, hvis den ikke håndteres omhyggelig. Et tilsynelatende harmløst intervjuspørsmål kan faktisk være uhensiktsmessig eller ulovlig, og kan ende opp i en kostbar diskriminasjonsrettssak. En slik situasjon kan lett unngås ved hjelp av passende intervjuspørsmål.

En arbeidsgiver skal sikre, at jobbsamtalens spørsmål ligger innenfor lovens rammer. Antallet med spørsmål, en arbeidsgiver kan stille i et ansettelsesintervju er stort og betinget av spesifikke behov for en bestemt stilling.


Topp 5-strategier for å identifisere & ansette gode medarbeidere

Lær å ansette gode medarbeidere.
Download rapporten

Vær konkret

Både uerfarne og erfarne intervjuere er noen ganger i tvil om hvilke spørsmål de skal stille til kandidater i et intervju. Mens ferdige intervjuspørsmål kan hjelpe, er prosessen ennå mer effektiv, hvis man har spesifikke spørsmål å stille til en bestemt kandidat.

Profiles International tilbyr pre-hire vurderinger, som er designet for å hjelpe en arbeidsgiver med å matche kandidater til stillinger så godt som mulig. Når en kandidat har svart på Profiles Internationals online-vurdering, får arbeidsgiveren et detaljert sett med anbefalte intervjuspørsmål, som er grundig gjennomarbeidet og basert på forskning. Det finnes ingen ulovlige spørsmål, og de kan anvendes når arbeidsgiveren intervjuer kandidaten.

Disse spørsmål er tilpasset kandidaten ut fra hans eller hennes individuelle svar på vurderingen.

Topp intervjuspørsmål

Spesielle og direkte spørsmål i et intervju - som er formulert spesielt til din kandidat og er basert på hans eller hennes vurderingsresultater – kan hjelpe deg med å unngå en dårlig kandidatmatch, spare tid og gjøre ansettelsesprosessen mer effektiv.

Disse brukerdefinerte intervjuspørsmål er en vesentlig forbedring i forhold til generelle spørsmål i et intervju, og skal anvendes i samspill med innsikten fra medarbeidervurderingene for og ytterlig hjelpe arbeidsgiveren med å treffe en velinformert ansettelsesbeslutning.

Step One Survey II ® stiller vanskelige spørsmål, som gir intervjuere opplysninger om tidligere arbeidsrelaterte problemer, ulovlig bruk eller salg av stoffer, tyveri av en arbeidsgivers penger, eiendeler eller data. Med disse opplysninger får intervjuere spørsmål, som er formulert på en åpen måte, som kan stimulere samtalen, redusere risikoen for rettssaker og utføre det mest effektive intervju til hver enkelt kandidat.

Step One Survey II ® gir deg mulighet for å skape jobbmatchmønstre ved å gjennomgå de særlige kjennetegn ved medarbeidere, som har hatt suksess I en bestemt stilling. Disse jobbmatchmønstrene som gir gode resultater, kan anvendes som grunnlag for å vurdere jobbsøkeres mulighet for å få suksess I en bestemt stilling.

Profiles Internationals ProfileXT ® og Step One Survey II ® vurderinger gir deg de beste intervjuspørsmål for å avgjøre om en kandidat vil være egnet til jobben og en gevinst for virksomhetens kultur.