[DisplayNone]

Finn ærlige medarbeidere


En landsdekkende organisasjon i USA bestående av etterforskere av bedrageri vurderer, at i yrkeslivet er det gjennomsnittlige tapet fra medarbeiderbedrageri og tyveri 9 USD per medarbeider per dag. Det beløper seg til omkring 2.000 USD per medarbeider per år. Medarbeidere stjeler på mange måter. Mens noen stjeler penger og eiendeler, kan andre former for medarbeidertyveri anta mer subtile former, som tap av tid, ureglementerte fridager, internettsurfing, eller å stemple en annen medarbeider inn eller ut.


95 % prosent av virksomhetene er ofre for tyveri.


Profiles International anbefaler bakgrunnssjekk av medarbeiderne som et middel for å minimere uærlighet og medarbeidertyveri.


Toppledelsens guide til medarbeidervurderinger

Lær hvordan man kan redusere driftstap ved pre-screening av jobbsøkere.
Download rapporten

Medarbeiderintegritet er vanskelig å avgjøre ut fra en CV.

Hva er svindel?

I den enkleste form forekommer bedrageri, når noen bevisst lyver for å få en fordel eller for å oppnå en form for frynsegode, som ellers ikke ville blitt innfridd. En nylig rapport fra American Data Bank viser, at opp til 30 % av stillingssøknader inneholder falske opplysninger.

I følge en nylig undersøkelse foretatt av ResumeDoctor.com nevnte personalkonsulenter og ansettelsesansvarlige følgende, som de mest alminnelige villedende opplysninger i CV'en:

  • Oppblåste titler
  • Upresise datoer for å dekke over jobbhopp eller huller i sysselsettingen
  • Uavsluttede utdannelser, oppblåste utdannelser eller "kjøpte" grader, som ikke betyr noe
  • Oppjusterte lønninger
  • Oppjusterte resultater
  • Direkte løgner i forhold til spesifikke roller og oppgaver

Profiles International tilbyr en førsteklasses service overfor bakgrunnssjekk av medarbeidere, som kontrollerer riktigheten av opplysninger på CV og stillingssøknader.


CBS rapporterte, at i følge eksperter lyver tre ut av ti personer på sin CV. I en stram økonomi, hvor Congressional Budget Office forutsier at ledigheten vil bli på omkring 10 %, vil flere jobbsøkere være desperate nok til å stekke på sannheten.


 
I Norge er ikke ledigheten så stor, men motsatt er det stor konkurranse om de beste jobbene, og da kan en ty til uærlige metoder for å få en ønsket stilling. En nylig gjennomført rettssak, viser at det reageres strengt i forhold til slike forhold. En annen side er den store arbeidsinnvandringen fra Europeiske arbeidsledige, hvor desperasjonen er stor for å få seg en jobb i Norge. Det blir ennå vanskeligere for en rekrutteringsansvarlig å sjekke riktigheten av en CV.
 
Step One Survey II ® identifiserer medarbeiderintegritet før det treffes en beslutning om ansettelse.

Tyveri er å ta en annens eiendom uberettiget og uten samtykke. Det utgjør et problem for alle organisasjoner, uansett om de er selskaper, aksjeselskaper, partnerskap eller velgjørenhetsvirksomheter. Uansett hvilken form for arbeid man snakker om, er det en kjensgjerning at folk tar ting, når de ikke har noen rett til å gjøre det. Det er ennå verre når de tar ting, som de har en profesjonell forpliktelse til å beskytte.

Statistikk over medarbeidertyveri i USA:

  • FBI kaller medarbeidertyveri for "den hurtigst voksende forbrytelse i Amerika."
  • Det amerikanske handelskammer vurderer, at 75 % av de ansatte stjeler fra arbeidsplassen, og at de fleste gjør det gjentatte ganger.
  • En tredjedel av alle amerikanske virksomhetskonkurser er direkte forårsaket av medarbeidertyveri.
  • Avisene The Boston Globe og Denver Post rapporterte nylig, at amerikanske virksomheter taper nesten 400 milliarder dollar hvert år i tapt produktivitet som følge av "tidstyveri," eller dagdriveri.

Medarbeidertyveri av følsomme opplysninger

Med de enorme teknologiske fremskritt i de seneste år er tyveri av data den nye "usynlige" kriminaliteten, og utgjør en reell trussel mot alle virksomheter. Fordi medarbeiderne har adgang til enorme mengder av data, er følsomme opplysninger ekstra sårbare i hendene på en uærlig medarbeider. Det er to primære former for tyveri av data: den første har til hensikt å stjele en persons identitet og den andre stjeler informasjon.

Blant funksjonærer sier 69,6 %, at de har tatt en eller annen form for intellektuell eiendom fra deres arbeidsgivere, da de forlot virksomheten. Email-adresse lister, salgsoppstillinger og presentasjoner, kundedatabaser og kontaktopplysninger var de mest alminnelige typer av datatyveri. Ibas fortalte, at disse virksomhetene kan miste kommersielt følsomme opplysninger til en verdi av milliarder av dollar. "Det skjer i alle virksomheter og på alle nivåer av virksomheten, fra det laveste admininistrasjonspersonale helt opp til det øverste nivået."

Step One Survey II ® identifiserer og forutser problematisk medarbeidertyveri på alle nivåer i organisasjonen ved og pre-screene potensielle medarbeidere etter atferdsmønstre.

Ut over dette hjelper Step One Survey II ®, en gjennomprøvet ærlighets- og integritetstest, virksomheter med å finne ærlige medarbeidere. Den identifiserer jobbsøkere, som er ærlige, stoffrie, pålitelige og hardtarbeidende. Step One Survey II ® gir deg viktige opplysninger for å treffe ansettelsesbeslutninger, du ikke vil angre.