[DisplayNone]

For å finne de beste talentene, utnytter smarte virksomheter alle muligheter for å intervjue jobbsøkere. Uansett om du benytter et internt rekrutteringspersonale eller outsourcer til et rekrutteringsbyrå, er resultatene ofte tilfeldige.

Profiles International tar tilfeldighetene ut av rekrutteringen ved å hjelpe deg med å identifisere de riktige menneskene med den riktige kombinasjon av ferdigheter, evner, interesser og jobbmatch, før du ansetter dem. Hva er arbeid, annet enn en kontinuerlig prosess for å finne løsninger på problemer? Hver dag oppstår det situasjoner, som krever en vurdering, overveielse og beslutning. Evnen til å foreta flere positive beslutninger enn negative er kjennetegnet for et vellykket lederskap.


Toppledelsens guide til medarbeidervurderinger

Lær hvordan du finner de beste talentene.
Download rapporten

Større suksess

Beslutninger, som fører til tilfredsstillende løsninger på de utfordringer du står ovenfor, er basert på å ha presise fakta, statistikk og tall. En verdifull funksjon ved Profiles Internationals medarbeidervurderinger er presentasjonen av objektive, kvantitative opplysninger om medarbeiderne. Disse data er uvurderlige, når du får problemer med mennesker.

En nylig undersøkelse viste, at sammenhengen mellom evnen til å prestere i en jobbsamtale og evnen til å klare seg godt i jobben bare er 14 prosent, eller en god medarbeider ut av syv mennesker, som du ansetter.

Hvis du (eller ditt rekrutteringsbyrå) har vært i en lignende situasjon, er det veldokumenterte metoder for å forbedre denne prosenten. Den samme undersøkelsen beskjeftiget seg med disse metoder:

 • Bakgrunnssjekk

  De 14 prosent stiger til 26 prosent, hvis kandidaten passerer en rekke bakgrunnssjekker.

 • Personlighetstester

  Hvis de 26 prosent, eller omkring en ut av fire, stadig ikke er nok for deg, så overvei tradisjonelle vurderingsverktøy, som anvendes i ansettelsen. Disse vurderinger måler personlighetsegenskaper. Personlighetstester fikk suksessraten i ansettelsen til å stige til 38 prosent.

 • Evnevurderinger

  Når jobbsøkere ble testet for både evner og personlighet, mente arbeidsgiverne at de hadde ansatt de riktige mennesker i litt over halvdelen av gangen, eller omkring i 54 prosent av tilfellene.

 • Interessevurderinger

  For å ta neste skritt, så ble det gjennomført interessevurderinger, et ennå mer avansert verktøy. Dette fikk tallet for vellykkede ansettelser til å stige til 66 prosent.

 • Jobbmatch-vurderinger

  Undersøkelsen fant frem til, at de mest imponerende og vellykkede vurderinger er integrerte tiltak innenfor en kombinasjon av faktorer, som også omfatter begrepet jobbmatch. De bruker den nyeste teknologien kombinert med empiriske data for å vurdere kandidaten i forhold til medarbeidere, som utfører sin jobb på et eksemplarisk vis. Disse rekrutteringsvurderinger økte arbeidsgivernes evne til å identifisere fremragende kandidater til mer enn 75 prosent av tilfellene.


Perfekt for virksomheter og rekrutteringsbyråer

Kun Profiles International tilbyr en komplett sett med medarbeidersystemer for bakgrunnssjekk og rekrutteringsvurderinger, som kan hjelpe deg med å finne en kandidat, som rent faktisk passer til jobben. Ved å matche kandidatene med jobben, vil du øke din suksessrate og redusere personalomsetningen (turnover).