[DisplayNone]

Bakgrunnssjekk er fremragende ved kontroll av straffeattester, forfalskede utdanningsattester og andre alvorlige problemer, men kan kun avsløre opplysninger etter at en person er blitt tatt i å være uærlig. Av større eller like så stor verdi vil det være å oppdage potensielle medarbeideres grunnleggende holdninger og tidligere uoppdagede handlinger for fullt ut å beskytte din virksomhet mot rettssaker. På denne måten garanterer du, at du ansetter pålitelige, etiske og hardtarbeidende medarbeidere.

For å beskytte din virksomhet og minimere risikoen, tilbyr Profiles International et to-trinns system for å sikre, at du minimerer risikoen for å foreta en dårlig ansettelse.


Toppledelsens guide til medarbeidervurderinger

Lær å minimere risikoen for å foreta en dårlig ansettelse.
Download rapporten

Trinn 1: Profiles Internationals Step One Survey II ®

Profiles Step One Survey II ® er et pre-hire screeningsverktøy designet for enhver stilling i din organisasjon, fra nyansatte til ledere. Den måler og vurderer jobbkandidaters holdninger til personlig integritet, stoffmisbruk, pålitelighet og arbeidsetikk.

Step One Survey II ® er et omkostningseffektivt pre-screenings alternativ til et omfattende batteri av bakgrunnsjekking.

Step One Survey II ® evaluerer Human Resource Management utfordringer, som i stigende grad uthuler virksomhetenes produktivitet og lønnsomhet:

 • Tyveri
 • Svik
 • Svinn
 • Ureglementert fravær
 • Sendrektighet
 • Stoffmisbruk
 • Stemple inn eller ut for andre medarbeidere
 • Avsløre fortrolige opplysninger og / eller forretningshemmeligheter til utenforstående
 • Skjødesløshet
 • Underprestering i jobben
 • Jobbhopping (bytte jobb ofte)
 • Uautorisert bruk av internett
 • Bruk av virksomhetens e-mail til personlig bruk
 • Avslører private og fortrolige edb-data

Step One Survey II ® er hurtig og enkelt å anvende

Jobbsøkere kan ta Step One Survey II ® overalt hvor det er adgang til internett, eller offline ved hjelp av en papir-basert metode. Resultatene er umiddelbart tilgjengelige gjennom internett, når du skal ta raske beslutninger.

Trinn 2: Bakgrunnssjekk ved ansettelse

Når du har fått informasjonene fra Step One Survey II ® samt jobbspesifikke medarbeidervurderinger, og du har identifisert finalistene til dine stillinger, er det en rekke metoder for bakgrunnssjekk av medarbeiderne, som bør vurderes gjennomført. Slike undersøkelser gjennomføres av eksterne leverandører, bl.a. Meditor Search. I USA har Profiles International slike systemer som de selger til sine kunder. Dette er noe vi foreløpig ikke har tatt inn til Norge.

Medarbeiderbakgrunnssjekk omfatter:

 • Aktuell bakgrunnssjekk ut fra kriminalitetsdatabaser
 • Kredittselskapers bakgrunnssjekk
 • Bakgrunnssjekk i offentlige databaser
 • Nettanalyser - Facebook / Twitter
 • Kontroll av opplysninger
 • Sjekk ift stoffmisbruk
 • Motorvogn bakgrunnssjekk
 • Helsesjekk og misbruk av helsevesenet

Denne to-trinns prosessen er den mest effektive og omkostningseffektive metode for å screene jobbsøkere, og tusenvis av tilfredse og beskyttede Profiles kunder rundt om i verden stoler på den.