[DisplayNone]

Av alle de grunner for at virksomheter mislykkes i dagens marked, vil faktorer som konkurrenter, dårlig finansiell ledelse, feilslaget ledelse og manglende kontakt med kundene, uten tvil ligge øverst på listen. En mindre allmenn og anerkjent faktor er den kostbare utfordring det er å kontrollere tyveri.


Toppledelsens guide til medarbeidervurderinger

Lær, hvordan pre-screening kan hjelpe med å forhindre tap.
Download rapporten

Tapskostnader

En undersøkelse foretatt av University of Florida vurderer, at medarbeidertyveri i USA er årsaken til omkring 48 % av all svinn i forretningslivet. Det svarer til mer enn 15 milliarder dollar om året. Undersøkelsen fortsetter med å anslå, at det gjennomsnittlige tapet pr. medarbeider er på over 1.300 dollar, hvilket er betydelig høyere enn de omkostningene, som normalt er knyttet til de enkeltstående tilfeller av butikktyveri, som er litt over 207 dollar. Derfor er virksomhetene tvunget til å bruke en hel del tid, krefter og penger på å forebygge tap.


30 % av konkurser skyldes primært medarbeidertyveri.


Identifiser problemer før de oppstår

Profiles International tilbyr ansettelses pre-screening vurderinger for å hjelpe deg med å forhindre medarbeidertyveri ved å ansette ærlige og pålitelige medarbeidere. Screening før ansettelse med Step One Survey II ® er en arbeidsgivers første skritt til å vurdere en kandidats kvalifikasjoner. Det bør være en integrert del av ditt samlede system for å forebygge medarbeider genererte tap.

Step One Survey II ® er et to-delt medarbeider pre-screening verktøy:

  • Den første delen er et direkte og strukturert inntaksintervju. Intervjuspørsmålene stiller spørsmål om siste arbeidshistorie, ærlighet, narkotika / alkohol og beslektede emner. Virksomheten vil vurdere kandidatens ansettelsesegnethet og gjennomgå resultatene av denne "samtalen".
  • Den andre delen av Step One Survey II ® finner frem til kandidatens holdninger til integritet, stoffmisbruk, pålitelighet og arbeidsetikk.