[DisplayNone]

Våre vurderinger forenkler intervjuene


Intervjuprosessen kan være et juridisk og praktisk mareritt, hvis den ikke håndteres skikkelig. Et tilsynelatende harmløst intervjuspørsmål kan faktisk være uhensiktsmessig eller ulovlig, og kan munne ut i en kostbar diskrimineringssak. En slik situasjon kan lett unngås ved hjelp av passende og utprøvde intervjuspørsmål.

En arbeidsgiver skal sikre at jobbsamtalens spørsmål ligger innenfor lovens rammer. Antall spørsmål en arbeidsgiver kan stille ved et ansettelsesintervju er ubegrenset, men er betinget av de spesifikke behov som finnes ved en bestemt stilling.


Topp 5-strategier for å identifisere og ansette gode medarbeidere

Lær å stille de beste spørsmålene i et intervju.
Download rapporten

Eksempler på intervjuspørsmål

Både uerfarne og erfarne intervjuere er noen ganger i tvil om hvilke spørsmål, som er de beste å stille til kandidater i et intervju. Ferdig utviklede intervjuspørsmål kan hjelpe og prosessen kan bli ennå mer effektiv, hvis man har spesifikke spørsmål en kan stille til en bestemt kandidat.

Profiles International tilbyr pre-screeningsvurderinger, som er designet for å hjelpe en arbeidsgiver med å matche kandidater til spesifikke stillinger. Når en kandidat har gjennomført Profiles Internationals online-vurdering, får arbeidsgiveren et detaljert sett av anbefalte intervjuspørsmål (som er godkjent av det amerikanske arbeidsministerium, og som har det strengeste regimet i verden for slike prosesser), og kan anvendes når arbeidsgiveren intervjuer kandidaten.

Disse spørsmål er tilpasset kandidaten ut fra hans individuelle svar på vurderingen.

Topp intervjuspørsmål

Profiles Internationals ProfileXT ® og Step One Survey II ® vurderinger gir deg de beste spørsmål for anvendelse i et intervju, for å finne ut om en kandidat vil være egnet til jobben og for virksomhetskulturen.

Intervju

Spesielle og direkte spørsmål i et intervju - som er spesielt formulert for din kandidat, basert på hans eller hennes vurderingsresultater – kan hjelpe deg til å unngå en dårlig kandidatmatch, spare tid og til å gjøre ansettelsesprosessen mer effektiv.

Disse skreddersydde intervjuspørsmålene må anvendes sammen med resultatene fra medarbeidervurderingene for å hjelpe arbeidsgiveren til å treffe riktig beslutning om ansettelse. Disse brukerdefinerte intervjuspørsmålene er en vesentlig forbedring i forhold til generelle spørsmål i et intervju.