[DisplayNone]

Den berømte businessguruen Peter Drucker anslår, har anslått at to tredjedeler av bedriftenes beslutninger om ansettelse kan faktisk være feilansettelser.

Ut fra dine erfaringer, vet du at du har ansatt noen virkelige gode medarbeidere og noen som har sviktet. Vi ber deg om å stoppe opp litt før du leser videre, og tenker tilbake. Anvendte du samme metode for medarbeiderscreening for begge ansettelsene. Vanligvis finner vi at arbeidsgivere ansetter ut fra de samme metodene for hver stilling. Dette kan derfor tyde på at din eksisterende utvelgelsesprosess kan gi inkonsistente ansettelsesresultater.


Topp 5-strategier for å identifisere & ansette gode medarbeidere

Lær hvordan du alltid kan ansette gode medarbeidere.
Download rapporten

Juster utvelgelsesprosessen


"Profiles International tilbyr uvurderlige verktøy for medarbeiderscreening, som kan bidra til å øke konsistensen ved bruk av ditt ansettelsessystem."


Bruken av et effektivt system i utvelgelsesprosessen, er en av de mest strategiske og verdifulle steder du kan kutte kostnader og maksimere produktiviteten. Dette gjelder spesielt hvis prosessen fungerer riktig første gang. Å benytte et velprøvd screeeningssystem for ansettelse, er avgjørende for å sikre at din utvalgsprosess fungerer effektivt.

Profiles International tilbyr deg uvurderlige verktøy for medarbeiderscreening, som kan bidra til å øke konsistensen ved bruk av ditt ansettelsessystem. Det som gjør Profiles Internationals vurderinger til de mest førende vurderingsverktøy i bransjen, er vår eksklusive Job Fit ™-teknologi. Vi kombinerer utprøvde og pålitelige kandidatdata fra vårt pre-screening system med en skreddersydd jobbanalyseundersøkelse for å skape en prestasjonsmodell, som du kan anvende til å ansette en medarbeider som passer best til din jobb og firma.

Ved å inkludere jobbmatch som en viktig faktor i din utvelgelsesprosess ved ansettelser, vil din bruk og utvikling av den menneskelige kapital bli betydelig mer effektiv. De fleste beslutninger om ansettelse er foretatt på bakgrunn av mangelfull informasjon. Det er her Profiles kan hjelpe deg; Ved å inkludere Profiles vurderinger i din ansettelsesprosess vil du få den nødvendige informasjonen du trenger før du gir et tilbud om jobb og for å unngå feilansettelser.

Jens Schistad Øverland, daglig leder av Tryg Salgssenter i Risør, uttalte etter at de hadde testet ut systemet og gått til innkjøp av Profiles systemet; "ProfileXT kan bli et uvurderlig hjelpemiddel for oss. Den fanger opp mye mer enn alle andre systemer jeg har tatt tidligere. Når referansepunktene blir foredlet, kommer vi til å få flere vellykkede ansettelser".