[DisplayNone]

Pre-screen søkere for å identifisere problemer, før de oppstår


Svinn koster årlig virksomhetene millioner; tapsforebyggelsessystemer er essensielle.

Profiles International tilbyr ansettelses pre-screening vurderinger for å hjelpe deg med å forebygge eller stanse medarbeidertyveri ved å ansette ærlige, pålitelige medarbeidere.


Topp 5-strategier for å identifisere og ansette gode medarbeidere

Lær hvordan du finner ærlige, pålitelige medarbeidere.
Download rapporten

Pre-screening ved bruk av Step One Survey II ® er en arbeidsgivers første skritt mot å vurdere en jobbsøkers arbeidskvalifikasjoner. Det bør være en integrert del av ditt samlede system for å forebygge medarbeider svinn.

Step One Survey II ® er et avgjørende første skritt i et omfattende program for tapsforebygging. Step One Survey II ® er en to-delt medarbeider pre-screeningsverktøy:

  • Den første delen er et direkte og strukturert ansettelsesintervju. Denne delen stiller spørsmål om siste arbeidshistorie, ærlighet, narkotika/alkohol og beslektede emner. Virksomheten vil vurdere kandidatens ansettelsesegnethet og gjennomgå resultatene av denne "samtalen".
  • Den andre delen av Step One Survey II ® finner frem til kandidatens holdninger til integritet, stoffmisbruk, pålitelighet og arbeidsetikk.