[DisplayNone]

Personaleomsetning (turnover) er noen ganger forventet, men når den er uforholdsmessig stor kan den redusere en organisasjons arbeidsmoral og budsjett. De altfor store omkostninger, som følge av en høy personalomsetning, kan etterlate virksomheter i unødvendig gjeld, og uten den nødvendige arbeidsstyrke for å opprettholde produktiviteten.

Uforholdsmessig stor personalomsetning har alvorlige økonomiske omkostninger, men det er også andre omkostninger som også må overveies. Typisk nok tar det den nyansatte flere måneder å bli fullt produktiv. Hver gang en ny medarbeider blir ansatt, skal han gjennomføre en opplæring, og oppnå en betydelig erfaring før han utmerker seg i sin nye stilling. Den tid, krefter og penger, som blir investert i onboarding og utvikling av nye medarbeidere, går tapt hver gang en medarbeider forlater virksomheten.


Topp 5 strategier for å identifisere & ansette fantastiske medarbeidere

Lær hvordan man kan redusere omkostninger for personalomsetninger.
Download rapporten

Vurder dine omkostninger

For å få en grov vurdering av de penger din organisasjon taper på personalomsetninger, foreslår vi å anvende en konservativ analyseform; Kostnadene utgjør en tredjedel av den samlede lønnsummen en har brukt på de mennesker, som forlater virksomheten. Dette tilsynelatende lille tallet har en større effekt enn forventet på omkostninger og budsjett, for en organisasjon av enhver størrelse.


"Hva kan din virksomhet oppnå med de penger, som spares ved å minske omsetningsomkostningene?"


Personalomsetning, omkostningsanalyse og Return on Investment

La oss se på en virksomhet med 100 ansatte og en årlig personalomsetning på 20 %. I denne virksomheten er omsetningskostnadene tre måneders lønn (en konservativ vurdering). Hvis den gjennomsnittlige lønnen er NOK 162 pr. time pluss 20 % personalgoder, blir de eksisterende omkostningene for de årlige personalomsetningene; 100 medarbeidere x 20 % x 134.781 (inklusiv personalegoder) = 539.125 kroner i året.

La oss tenke oss følgende; Dette firmaet oppdaget hvordan deres omkostninger for personalomsetningen påvirket virksomheten, og besluttet at en passende løsning ville være å bruke ProfileXT ®. Da de implementerte ProfileXT ® ble personaleomsetningen redusert med 50 %. Denne reduksjonen i personaleomsetningen ville spare deres virksomhet for 269.562 kroner i året.

Ved hjelp av Profiles Internationals produkter behøver du ikke å la hastigheten på din personalomsetning bestemme over deg. Profiles International vil hjelpe deg med å identifisere de beste medarbeidere til å begynne med, samt å matche de eksisterende medarbeidere til de stillinger i din organisasjon, som gir den beste "Job Fit". Ved å fokusere på Job Fit, vil du bidra til at dine nøkkelmedarbeidere blir i din organisasjon.