[DisplayNone]

Kjennetegnet for en stor leder, er en som bidrar til at hans eller hennes etterfølger oppnår suksess, i stedet for fiasko.

Men i mange selskaper er dette ikke tilfellet. Jim Collins, forfatter av Good to Great, fant ledere som bidro til at deres etterfølgere mislyktes, eller som valgte for svake etterfølgere, eller begge deler, i over tre fjerdedeler av sammenlignende bedrifter i hans studie. Collins viste, at på grunn av deres ego eller hva han kaller "Big Dog Syndrom", ønsket ikke disse lederne å forlate virksomheter, som fungerte fantastisk uten dem.


Executives Guide til Strategisk Workforce planlegning

Lær å sikre en langsiktig suksess.
Download rapporten

Performance Management

La ikke din virksomhet bli et offer for kunnskapstap, når en toppresterende forlater bedriften eller går av med pensjon. For å sikre virksomhetssukess på lang sikt er det viktig, som en del av din virksomhets performance management-system, å tenke på karriereveier for dine medarbeidere, hvor du kan matche dem med deres plikter og ansvar for å maksimere yteevne, medarbeidermoral, og virksomhetens suksess.

Evaluer dine talenter

ProfileXT ® "Total person" personlighetsvurdering er en effektiv løsning for å hjelpe deg med å evaluere kandidaten mot mange ulike stillinger, ikke kun å vurdere en medarbeiders match mot en bestemt stilling. En kandidats ProfileXT ® data blir sammenlignet med prestasjonsmodeller for en rekke ulike stillinger og du kan enkelt få tilgang til å lese rapporten, som viser job-match prosenter for hver av disse stillingene, hvilket skaper en kraftfull karriereplan for den enkelte og organisasjonen.

ProfileXT ® måler og forutsier prestasjoner innenfor viktige områder, som en arbeidsgiver trenger for å ha kunnskap om, og for å foreta de mest effektive forfremmelsene. ProfileXT ® benytter avansert online teknologi som forutsier jobbegnethet, og som nøyaktig matcher mennesker med det arbeid de gjør nå, eller i fremtiden.