[DisplayNone]

Det finnes ingen større tragedie i yrkeslivet enn kompetente medarbeidere, som er plassert i en jobb hvor de er dømt til å mislykkes. Når gode medarbeidere blir plassert i en jobb hvor de ikke passer, blir deres potensiale ikke brukt. Jobbmatch eller Job Fit™ er den absolutt viktigste faktoren for å oppnå jobbsuksess. Problemet er at mange arbeidsgivere overser viktigheten av jobbmatch ved beregning av humankapitalen.


Topp 5-strategier for å motivere & holde fast på de best presterende medarbeidere

Lær å maksimere produktiviteten.
Download rapporten

Eksempel

Det klassiske eksempelet på en dårlig jobb "fit" er når en virksomhet forfremmer sin beste selger til salgssjef, og finner deretter ut at han eller hun er blitt mindre vellykket, glad eller produktiv i den nye stillingen. De kvaliteter som skaper en god selger, er forskjellig fra dem som skaper en god salgssjef. Det er ytterst sjelden, at en person kan gjøre begge deler godt. Hvis du bruker ProfileXT®, som en viktig del av ditt system for å øke medarbeidernes produktivitet, vil du være i stand til å avdekke hvorfor noen av dine medarbeidere presterer på ekstraordinære nivåer, mens andre som later til å være like kvalifiserte, kun yter på et gjennomsnittlig nivå.

Toppmedarbeidernes Job Fit™-profil

Basert på objektive kriterier velger ledelsen de best presterende medarbeidere innenfor en spesifikk stilling. De mest effektive medarbeidere blir vurdert ut fra mentale evner, atferdstendenser og yrkesmessige interesser. Disse data behandles gjennom ditt firmas online vurderingssenter. Resultatet er en unik toppmedarbeiders Job Fit ™-profil.


"Når dyktige mennesker blir plassert i en jobb, hvor de ikke passer, blir deres potensial ikke brukt."Job Fit ™-profilmatrix

Ved hjelp av 26 års forskning og gjennomføring av personlighetsvurderinger på 600 000 medarbeidere har vi laget flere tusen validerte prestasjonsmodeller i vårt vurderingssenter-matrix. Dette er en fantastisk ressurs når det skal utvikles en prestasjonsmodell for en ny stilling, eller i tilfeller hvor det ikke finnes toppresterende. Fra vårt online vurderingssenter, kan virksomheter velge prestasjonsmodeller fra matrix-databasen.

Job Fit ™ jobbprofilundersøkelse

Med jobbprofilundersøkelsen har flere ledere mulighet for å gi uttrykk for sine meninger og synspunkter vedrørende en bestemt stilling. Når 57 spørsmål vedrørende stillingen er besvart i undersøkelsen, blir ledernes svar behandlet i vurderingscenteret. Resultatet er en unik Job Fit-profil.

Rapporteringsoversikt

Fra vurderingsenteret genereres det rapporter i løpet av nano sekunder. Når du har tilgang til en internettforbindelse, står vurderingssenteret kontinuerlig til rådighet med umiddelbare resultater. Vi tilbyr våre kunder et fullt sortiment av rapporteringsfunksjoner. Hver rapport er designet for en spesifikk bruk: pre-screening, ansettelse, forfremmelse, coaching, opplæring, teambygging eller lederutvikling.

Våre rapporter kan leses av hvem som helst, og krever ingen ytterligere fortolkning eller sertifisering. Våre rapporters designfunksjoner inneholder enkle grafiske illustrasjoner kombinert med tekst. For eksempel tilbyr vår rekrutteringsrapport grafer, som samkjører kandidatens scoringer med kravene til stillingen, prosentvis match, intervjuspørsmål, og utsagn, som sammenfatter kandidatens resultater.

Å bruke Profiles Internationals Job Fit ™-teknologi vil spare deg tid og unngå problemer med medarbeiderplasseringer.