[DisplayNone]

Pre-screening vurderinger er den enklest og mest effektive måte å eliminere usikkerheten i ansettelsen. Profiles Internationals pre-screeenins vurderinger er uvurderlige verktøy for å øke sammenhengen i din nåværende ansettelsesprosess og for å forbedre effektiviteten. Organisasjoner, som hele tiden anvender dårlige ansettelsesprosedyrer, taper penger på grunn av økt personal turnover, redusert produktivitet og i ekstreme tilfeller alvorlige arbeidstvister. Disse ansettelsesbeslutningene blir til kostbare feil, fordi de blir truffet på bakgrunn av utilstrekkelige opplysninger om kandidaten.


Topp 5-strategier for å identifisere & ansette gode medarbeidere

Lær hvordan du kan forbedre din ansettelsesprosess
Download rapporten

Bruk et øyeblikk på å stille deg selv disse raske spørsmålene

 • Ønsker du å vite på forhånd om en kandidat har problemer med stoffmisbruk, eller tyveri på arbeidsplassen?
 • Ønsker du å kunne forutsi om de har høy nok arbeidsmoral og pålitelighet til å få suksess i deres stilling?
 • Ønsker du å vite om kandidaten vil passe godt til oppgaven og til din virksomhet?
 • Ønsker du å ansette flere topp medarbeidere?

Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, kan Profiles International hjelpe deg

Profiles Internationals pre-screenings vurderinger er en naturlig forlengelse av din eksisterende ansettelsesprosess. Våre løsninger kan enkelt integreres i de fleste administrasjonssystemer for kandidatsøknader. Og med våre pre-hire vurderinger, vil du være i stand til å identifisere og ansette kandidater, som er pålitelige, etiske og hardtarbeidende ved å kontrollere strafferegistre, utdanningsopplysninger og andre bakgrunnsopplysninger. Å kjenne til disse detaljene om kandidatene før de blir ansatt, er absolutt nødvendig, ettersom både store og små virksomheter kan få ansvaret for ulykker og forbrytelser begått av deres medarbeidere.

For å beskytte din virksomhet og minimere risikoen tilbyr Profiles International et kraftfullt system for å sikre at du minimerer risikoen for å foreta en dårlig ansettelse.

Step One Survey II ® er et vitenskapelig tilrettelagt vurderingsverktøy, som vurderer jobbsøkerens holdninger til integritet, stoffmisbruk, pålitelighet og arbeidsetikk. Step One Survey II ® gir deg et strukturert system for å bedre skaffe til veie objektive opplysninger, identifisere de beste kandidatene og gjennomføre bedre intervjuer.

Step One Survey II ® takler det 21. århundres utfordringer, som i stigende grad uthuler virksomhetenes produktivitet og lønnsomhet

 • Uautorisert bruk av internett
 • Bruk av virksomhetens e-mail til privat bruk
 • Avsløring av fortrolige edb-data
 • Tyveri av kontorartikler og annet av virksomhetens eiendom
 • Å stemple inn eller ut for andre medarbeidere
 • Avsløring av fortrolige opplysninger og/eller forretningshemmeligheter til utenforstående
 • Butikktyveri, også kjent som svinn
 • Skjødesløshet
 • Ubegrunnet fravær
 • Lave arbeidsprestasjoner
 • Stoffmisbruk
 • Utilstrekkelige jobbprestasjoner
 • Svindel
 • Slutter i jobben

Step One Survey II ® er hurtig og enkelt å bruke og fremmer positiv atferd i din virksomhet, herunder:

 • En ærlig dags arbeid for en hel dags lønn
 • Hurtighet
 • Samvittighetsfull bruk av virksomhetens tid og ressurser
 • Stor fortrolighet om data og andre opplysninger
 • Pålitelighet
 • Medarbeiderlojalitet
 • Økt produktivitet

Våre kraftfulle pre-screenings ansettelsesvurderinger vil også hjelpe din organisasjon med å utvikle en strategisk ansettelsesprosess, som vil minimere omkostningene omkring ansettelse og rekruttering av medarbeidere.

Med vår eksklusive Job Fit™-teknologi vil du være i stand til å få en god oversikt over kandidater, for å sikre at de oppfyller de prestasjonsmodeller du har opprettet for jobben og for din virksomhet. Dette vil gi deg mulighet for å forutsi jobbmatch og presist matche folk mot det arbeid de utfører, og hjelpe deg med og effektivt utnytte dine interne talenter.