[DisplayNone]

Identifiser dine nåværende og fremtidige interne stjerner, fordi svaret på dine behov kanskje er rett foran nesen på deg. Når du identifiserer medarbeidere i din organisasjon, som kan være gode kandidater til lederstillinger eller til tverrfaglig utdannelse, vil du spare tid og penger.


Å utdanne og utvikle medarbeidere til å oppnå suksess

Lær å identifisere interne talenter.
Download rapporten

Bruk dine egne medarbeidere

Interne forfremmelser er normalt billigere og mye mindre risikofylte enn å ansette utenfra. I følge professor Dave Ulrich, ved University of Michigan, koster eksterne ansettelser omkring 20 % til 30 % mer enn interne ansettelser.

Eksterne ansettelser til lederstillinger utgjør også en større risiko for fiasko i den nye rollen enn interne forfremmelser. Jo høyere organisatorisk nivå stillingen har, som blir besatt utenfra, jo større er risikoen for fiasko.

Der er tre grunner for dette:

  • Den nyansatte passer ikke til organisasjonens kultur.
  • Den nyansatte mangler de interne relasjoner og nettverk for å få tingene gjort.
  • Den nyansatte passer ikke i den jobben han eller hun er blitt ansatt for å utføre.

Intern ansettelse reduserer disse risker, og interne forfremmelser har større sannsynlighet for å lykkes enn eksterne ansettelser.

Så før man forplikter seg til en ansettelse av eksterne superstjerner, bør organisasjoner bruke sine prestasjonsstyringsprosesser til å identifisere sterke medarbeidere. Fremtidig potensial er basert på de samlede kompetanser og erfaringer, som kommer til uttrykk i ens prestasjoner, evnen til å lære nye ferdigheter og viljen til å håndtere større og mer komplekse oppgaver.

Kjenn dine medarbeidere og treff kvalifiserte beslutninger

Firmaer som utfører disiplinerte, vurderinger av prestasjoner og potensia er bedre forberedt til å treffe gode personalebeslutninger. Selektive interne forfremmelser sender et motiverende budskap til andre i virksomheten: Ved å gjøre de riktige tingene og skape de riktige resultater, kan du bygge opp en god karriere i organisasjonen.

ProfileXT ® er spesielt nyttig, når det skal ta en beslutning om hvor en person passer inn i din organisasjon. I stedet for å vurdere eksterne superstjerner, skal du først evaluere resultatene for de som allerede er ansatt. ProfileXT ® måler, hvor godt en person passer til en spesifikk jobb i din organisasjon og gjør deg i stand til å evaluere en person ut fra de egenskaper, som er nødvendig for å utføre en bestemt jobb med suksess.