[DisplayNone]

Gi dine ledere bedre informasjon om de mennesker de leder, så de kan gjøre det mer effektivt.


Å utdanne og utvikle medarbeidere til å oppnå suksess

Lær hvordan man kan utvikle talentfulle medarbeidere.
Download rapporten

Medarbeiderutvikling er ikke kun den ansattes ansvar. I nåtidens mangfoldige arbeidsstyrke har forretningsmetoder utviklet seg til å avspeile den økonomiske konkurransementalitet innenfor utvikling og fastholdelse av dyktige medarbeidere. Organisasjoner søker hele tiden etter nye løsninger for å vurdere og forstå medarbeiderutvikling, og for å gjøre den strategisk. En av de største utfordringer for dagens ledere er den strategiske og personlige utviklingen av deres ansatte, som skal sikre en effektiv utnyttelse av deres talent. For å forvalte denne livsviktige ressursen ordentlig, må de identifisere deres utfordringer og deretter gjennomføre en effektiv medarbeiderutvikling og utdannelse. Profiles Internationals medarbeiderutviklingsløsninger vil hjelpe ledere med effektivt å styre, motivere og bemyndige medarbeidere.

Effektiv ledelse krever innsikt i enkeltpersonenes sentrale karakteristika. Profiles International tilbyr uvurderlige verktøy for å gjøre de ledende medarbeiderne mer konsekvente. Det, som gjør Profiles Internationals' verktøy til de førende i bransjen, er vår eksklusive Job Fit™-teknologi. God ledelse handler om å forstå "fit", og hvordan medarbeiderne passer til sin jobb, sin leder, sitt team, og til organisasjonen. Ved å forstå denne "fit" har ledere større kunnskap om hvordan man effektivt kan interagere med og kan coache de enkelte medarbeiderne, som de leder.

Å forstå Job Fit™

Job Fit ™-teknologien er den nyeste og mest avanserte løsningen, som finnes i dag for å måle menneskers potensial og til å forutse arbeidsprestasjoner. Hvis du bruker Job Fit™ som en viktig del av ditt system for å øke medarbeidernes produktivitet, vil du være i stand til å avdekke hvorfor noen av dine medarbeidere presterer på ekstraordinære nivåer, mens andre som later til å være like godt kvalifiserte, kun yter en gjennomsnittlig prestasjon. Job Fit™ er også verdifullt som et verktøy, som forutser prestasjoner og atferd.

Profiles Internationals medarbeiderutviklingsløsninger gir en bred vifte av rapporter, som kan hjelpe med å måle en medarbeiders kjerneegenskaper og forstå deres "fit". Coachingrapporter er for eksempel en leders guide til å hjelpe de mennesker de leder, med å utvikle bedre arbeidsvaner. Rapporten har konkrete forslag til å forbedre medarbeidernes prestasjoner, så den nærmer seg virksomhetens best presterende medarbeidere. Bruk av rapportene til direkte utvikling av medarbeiderne gjør det mulig for ledere å utvikle deres lederevner.

Ved å inkludere Job Fit™-teknologien som en viktig faktor i din prosess for medarbeiderutvikling, vil du gjøre dine ledere markant mer effektive.