[DisplayNone]

Vår arbeidsstyrke endrer seg, og medarbeidere er mindre motiverte, ønsker mindre ansvar, er lavere utdannet og er vidt forskjellige i alder, bakgrunn og livsstil. Samtidig kjemper organisasjoner med å ansette og holde på kvalifisert arbeidskraft.

Det er en utfordring å holde seg foran denne endringen. Måling av medarbeidernes holdninger, motivasjon, og oppfattelse av deres arbeidsgivere, nåværende ledere og jobbfunksjoner er et avgjørende første skritt mot å bygge opp en høytytende arbeidsstyrke og øke og forbedre engasjementet i en organisasjon.


Hvorfor dyktige medarbeidere underpresterer

Å forbedre medarbeidernes engasjement
Download rapporten

Mål medarbeidernes engasjement

En Workplace Engagement Survey ™ kan være nøkkelen du har lett etter, for å utvikle en høyt presterende og fullt engasjert arbeidsstyrke.

En stor landsdekkende undersøkelse har vist at mer enn 50 % av den yrkesaktive befolkning ikke er engasjert i sitt arbeid.

Mål medarbeidernes engasjement og motivasjon

Profiles Internationals Workplace Engagement Survey ™ er en realitetssjekk for medarbeiderne. Denne unike undersøkelsen er designet til å måle medarbeidernes engasjementnivåer og deres samlede arbeidsplassopplevelse. Den angir også trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte i en organisasjon.

Opplysningene som blir samlet i denne undersøkelsen, gir ledere et viktig perspektiv på den aktuelle virkelighet på deres arbeidsplass og peker ut problemområder, som påvirker den samlede arbeidsplassopplevelse. Organisasjoner kan bruke dette som en kjøreplan for å skape en ytterst engasjert og motivert arbeidsstyrke.