[DisplayNone]

Å kommunisere effektivt med medarbeiderne


Ledelsesløsninger innenfor kommunikasjon fra Profiles International hjelper ledere med å lære å kommunisere med medarbeidere – hvilket gir økt moral og produktivitet.


Fem kritiske symptomer på avsporet ledelse, og kuren mot dem

Lær hvordan du kommuniserer effektivt med dine medarbeidere.
Download rapporten

En leder kan ha alvorlige konsekvenser med arbeidsstyrkens utvikling og medarbeidernes prestasjoner. Om påvirkningen er positiv eller negativ, er ofte et direkte resultat av kommunikasjonsledelse og ledernes forståelse for andres arbeidsvaner og stil.

Ledere, som er "uten direkte kontakt" med sine medarbeidere fører ofte til lav produktivitet, synkende moral og høy personalomsetning. På den andre siden er medarbeidere, som føler en forbindelse til sin leder, ofte ytterst produktive og engasjerte i sitt arbeid. Å ha en større forståelse for dynamikken i deres arbeidsforhold, vil hjelpe begge parter til å sette pris på samsvaret mellom deres perspektiver, og hvor de ikke samsvarer. Denne gjensidige forståelsen, vil resultere i et mer produktivt og positivt samarbeid.

Leder-medarbeider kommunikasjon er avgjørende for å forbedre prestasjonene

Jo hurtigere en leder kan forstå en medarbeider, jo mere effektive kan bli til å lede og coache. Profiles International verktøy for kommunikasjonsstyring, gir ledere innsikt så de raskt forstår sine ansattes styrker og sentrale kjennetegn. Våre løsninger gir ledere en personlig "brukerveiledning" for hver enkelt medarbeider, som gir kunnskap om hvordan de passer inn i sin jobb, og hvordan lederen effektivt kan arbeide med medarbeideren og skape en positiv teamdynamikk. Denne informasjonen resulterer i konkrete forslag om hvordan de skal håndtere medarbeiderne for å oppnå de beste resultatene.


Visste du at en av de mest alminnelige kilder til lav produktivitet og dårlig arbeidsmoral, er forholdet mellom en leder og en medarbeider?


Ledere har en dynamisk arbeidsstyrke. Nye medarbeidere blir ofte plassert i teamet, og noen arbeider til og med andre steder. I dag bruker mange organisasjoner verktøy for kommunikasjonsstyring for å hjelpe dem med å utvikle en veldig produktiv og fullt engasjert arbeidsstyrke, uansett deres plassering eller stilling i selskapet. Ved å måle medarbeidernes holdninger, motivasjon og syn på sin arbeidsgiver, nåværende ledere og jobbfunksjoner, kan organisasjoner få et avgjørende perspektiv på virkeligheten i sin virksomhet og peke ut problemområder, som påvirker den samlede arbeidsplassopplevelsen. Profiles' verktøy for kommunikasjonsstyring gir innsikt i dine medarbeideres meninger om personalspørsmål, hvilken rolle arbeidet spiller i deres liv, deres jobbrelaterte behov og preferanser, og hva som motiverer dem på arbeidsplassen.