[DisplayNone]

Identifiser de viktigste faktorene for å motivere medarbeidere


Å motivere medarbeidere kan være en av dine største utfordringer som arbeidsgiver. Konstant press for å øke produktiviteten, rentabiliteten og omsetningen kan ofte overskygge viktigheten av at en uengasjert medarbeider kan ha en negativ innflytelse på virksomhetens prestasjon.


Topp 5-strategier for å motivere & holde fast på de best presterende medarbeidere

Lær å motivere medarbeiderne.
Download rapporten

Mens noen medarbeidere produserer ut fra sitt beste potensial uansett motivasjon, har andre bruk for tidvis å bli motivert. Hvis det håndteres effektivt, kan det resultere i større produktivitet og økt medarbeidermoral.


Landsdekkende undersøkelser har vist, at opp til 80 % av medarbeiderne ikke føler seg engasjert i sitt arbeid.


Å holde medarbeiderne motivert, er nøkkelen for å opprettholde en produktiv og vellykket virksomhet. Ledere skal finne måter å motivere medarbeiderne og få dem til å ønske at de lever opp til sitt fulle potensial. For å kunne gjøre dette effektivt, er ledere nødt til å forstå hva som motiverer medarbeidere innenfor rammene av deres respektive roller.

Visste du, at penger ofte ikke er den største motivasjonen for en medarbeider? En ny undersøkelse viste, at kun 15 % av de ansatte forlot sin jobb på grunn av utilstrekkelig med lønn og frynsegoder. Den samme undersøkelsen viste også følgende om dem, som forlot sin jobb:

  • 30 % var utilfredse med ledelsen og den måten de ble behandlet på
  • 25 % følte at de ikke fikk noen annerkjennelse for godt arbeide
  • 20 % beklaget seg over begrensede muligheter for forfremmelse
  • 15 % anga utilstrekkelig lønn og frynsegoder
  • 5 % var lei av jobben
  • 5 % nevnte andre årsaker (pensjon, karriereforandring, sabbatsår, reise)

Profiles International tilbyr verktøy og tilgang til å hjelpe deg med å måle og forbedre medarbeidernes motivasjon

Job Fit ™-teknologien er den nyeste og mest avanserte løsningen, som finnes i dag for å måle menneskers potensiale og forutsi arbeidsprestasjoner. Hvis du bruker ProfileXT ® som en viktig del av ditt system for å måle ansattes motivasjon, vil det hjelpe deg med å få innsikt i hvorfor noen av dine medarbeidere presterer på ekstraordinære nivåer, mens andre som later til å være like kvalifisert, kun yter en gjennomsnittlig prestasjon. Å plassere de riktige mennesker inn i de riktige stillinger, vil ha en positiv innflytelse på din organisasjon.

Profiles Internationals Workplace Engagement Survey ™ er designet for å måle medarbeidernes motivasjon og engasjement på tvers av din virksomhet. Den måler også trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte i en organisasjon. Opplysningene som blir samlet i denne undersøkelsen gir ledere et viktig perspektiv for den aktuelle virkeligheten som finnes på deres arbeidsplass, og peker på problemområder, som påvirker den samlede opplevelsen på arbeidsplassen.

Organisasjoner kan bruke disse verktøyene som en kjøreplan for å utvikle høyt motiverte medarbeidere og en engasjert arbeidsstyrke.

Mange virksomheter bruker medarbeidervurderinger for å hjelpe dem med å utvikle strategier for medarbeidermotivasjon, som får medarbeiderne til å leve opp til sitt fulle potensial. Dette gir bedre resultater, ettersom den enkelte medarbeiders begrunnelse for å arbeide er unik. Å adressere den enkeltes behov i organisasjonen vil skape en høyt motivert arbeidsstyrke, som streber etter det beste for helheten.