[DisplayNone]

Øk medarbeidernes produktivitet med løsninger fra Profiles International


Øk din organisasjons samlede resultater ved og coache medarbeidere til å utvikle de ferdigheter de har bruk for, for å bli bedre til det de gjør.

Der er ingen større tragedie i yrkeslivet enn kompetente medarbeidere som innehar jobber, hvor de er dømt til å mislykkes. Når gode mennesker blir satt til å utføre et arbeid, som ikke er tilpasset dem, blir deres potensial ikke brukt, og medarbeiderens produktivitet faller.


Coaching for å utvikle medarbeiderprestasjon

Lær hvordan du kan øke produktiviteten ved å utvikle medarbeidernes kompetanser.
Download rapporten

Job Fit ™

Job Fit ™ er den viktigste enkeltstående faktoren for å oppnå jobbsuksess. Men mange arbeidsgivere overser jobbmatch ved beregningen av den menneskelige kapitalen. Det klassiske eksempelet på en dårlig Job Fit er når en virksomhet forfremmer sin beste selger til salgssjef, og deretter finner ut at han eller hun er mindre vellykket, glad eller produktiv i den nye stillingen. De kvaliteter som skaper en god selger, er forskjellige fra dem, som skaper en god salgssjef. Det er ytterst sjelden, at en person kan gjøre begge deler like godt.

Job Fit ™ har flere dimensjoner – match med en jobb, match med en leder, match med et team, match med en organisasjon. En effektiv jobbmatch kan identifiseres basert på en forståelse av en persons kjerneegenskaper og måten disse egenskapene har innflytelse på ting som medarbeidernes produktivitet, relasjoner til ledere og evnen til å arbeide i et team.


Medarbeidernes produktivitet økes, når de har en god match med deres arbeidsmiljø.


Identifiser den beste matchen for hver medarbeider i din organisasjon

Profiles International tilbyr uvurderlige verktøy for å øke medarbeidernes produktivitet. Vi utnytter opplysninger om medarbeiderne til å opprette brukerdefinerte Coachinganbefalinger omkring jobbmatch. Våre coachingløsninger hjelper med å øke en medarbeiders suksess i organisasjonen, forbedre deres samarbeide med deres sjef, og øke deres effektivitet som et teammedlem. Det som gjør Profiles Internationals verktøyer til de førende i bransjen er vår eksklusive Job Fit ™-teknologi.

Å forstå JobFit ™

Job Fit ™-teknologien er den nyeste og mest avanserte løsningen, som finnes i dag for å måle menneskers arbeidsmessige potensial og for å forutsi arbeidsprestasjoner. Hvis du bruker JobFit ™ som en viktig del av ditt system for å øke medarbeidernes produktivitet, vil du være i stand til å avdekke hvorfor noen av dine medarbeidere presterer på ekstraordinære nivåer, mens andre, som later til å være like kvalifiserte, kun yter en gjennomsnittlig prestasjon. Å plassere de riktige mennesker i de riktige stillinger, vil ha en positiv innflytelse på din organisasjon.