[DisplayNone]

Medarbeiderprestasjonsløsninger fra Profiles International leverer et system i verdensklasse for å utvikle, måle og tilpasse individuelle mål til de strategiske prioriteringene i din organisasjon.


Coaching for å utvikle medarbeiderprestasjon

Lær hvordan du får mest produktivitet fra hver medarbeider.
Download rapporten

Å forbedre medarbeiderprestasjonen

I nåtidens økonomi er det avgjørende å få mest mulig produktivitet ut av hver medarbeider. Virksomhetene må være sikre på at hver enkelt medarbeider arbeider etter beste evne, og leverer en betydelig verdi til organisasjonen. Et stort problem, som stort sett alle virksomheter kjemper med, er utfordringen som ligger i medarbeidernes personlighetsvurderinger.

Medarbeiderprestasjonsvurderinger ble en gang betraktet som en nødvendig del av det å lede medarbeidere, men la oss se det i øynene - ledere og medarbeidere frykter evalueringer. Den tid det tar å skrive, administrere, analysere, og deretter å gjøre dem klar til å bli sendt av sted er nok til å ta en stor prosentdel ut av enhver produktivitet. Denne fremgangsmåten omkring ledelse for å øke medarbeiderprestasjoner er simpelthen ikke så effektiv som den burde være.


Den mest effektive måten for ledere å øke produktiviteten er coaching av medarbeidere.


Profiles International tilbyr verktøy, som vil hjelpe deg med å skreddersy din coaching, så den oppfyller behovene hos hver enkelt medarbeider. Vår løsning for medarbeiderprestasjoner gir deg innsikt i de sentrale karaktertrekkene for de enkelte medarbeiderne, og bruker deretter disse opplysningene til å vurdere hvor godt de matcher deres jobb, leder og team. Denne matchanalysen identifiserer en medarbeiders styrker og leter også etter områder, som kan gi utfordringer for den ansatte (dvs. problemer med å utføre deres jobb, eventuelle konflikter med en leder eller et team medlem).


Forbedring av medarbeidernes innsats er en av de mest verdifulle aktiviteter du kan utføre for din virksomhet.


Profiles Internationals løsninger for medarbeiderprestasjoner gir handlingsrettede coachingråd, som hjelper ledere og organisasjoner med å:

  • Hjelpe mennesker til å bli mer effektive og produktive, enn de er i dag. Øk din organisasjons samlede resultater ved og coache medarbeidere til å utvikle de ferdigheter de har bruk for, for å bli bedre til det de gjør.
  • Kommuniser effektivt med hver enkelt medarbeider. Lær å kommunisere med dine medarbeidere - det øker moralen og produktiviteten.
  • Lær å håndtere leder / medarbeider-konflikter. Unngå unødvendige personalomsetning på grunn av dårlige leder / medarbeider-forhold.
  • Bygg opp effektive relasjoner til medarbeidere, som er plassert langt borte. Administrer medarbeidere på et hvilket som helst sted. Finn andre måter å bli kjent med dem på, enn kun det personlige møtet.
  • Forstå og øk dine medarbeideres engasjement. Kontroller at dine medarbeidere ut fra de enkelte faktorer, som motiverer dem.
  • Omgrupper talenter når din virksomhet står overfor en vesentlig endring. Forstå medarbeidernes grunnleggende karakteristika, så du vet hvor de passer inn i organisasjonen, selv i tider fylt med forandring.
  • Motiver folk til å gjøre, hva du vil at de skal gjøre. Lær hvordan du får dine medarbeidere til å bli produktive, og hold dem motiverte til å yte deres aller beste.
  • Lær å håndtere forskjellige leder / medarbeider-dynamikker. Få medarbeidere og ledere til å lære av hverandre, og bruk deres forskjelligheter til å føre forholdet frem til suksess.