[DisplayNone]

Størstedelen av ansettelses- og plasseringsbeslutninger treffes av ledere eller toppsjefer, som har en "magefølelse" vedrørende mennesker. Ofte fører det til impulsansettelser, uforutsette utgifter til utdannelse og høy personalomsetning. Hva er løsningen? Svaret; Jobbmatching.


Hvorfor underpresterer dyktige medarbeidere?

Lær om hvordan jobbmatching vil hjelpe deg med å ansette den beste personen til jobben
Download rapporten

Hva er jobbmatching?

Jobbmatching er stort sett sunn fornuft kombinert med en objektiv vurdering av data. Alminnelig sunn fornuft spiller en rolle, fordi man ikke ønsker å plassere en sosial, overenergisk person bak et skrivebord for å skrive inn data. På samme måte ville man ikke be en innadvendt tallknuser til å være en planlegger for en festbegivenhet. Alt for ofte ansetter arbeidsgivere kun på basis av yrkeserfaring, utdannelse og kvalifikasjoner. Hvorfor blir personlighet og indre motivasjon ikke tatt med i overveielsene? Det er denne rollen en objektiv vurdering av data spiller.


"En god jobbmatch er av avgjørende betydning for at medarbeidere og ledere kan levere gode resultater."


Ved å anvende et vurderingsverktøy kan du måle en persons personlighet, læringsstil, og yrkesinteresser. Hvis du kombinerer disse opplysningene med personens CV, får du et mer dekkende bilde av kandidaten. Folk tar ofte en jobb, fordi de har bruk for en jobb - ikke fordi de liker å utføre arbeidet. De fleste mennesker er dyktige og robuste nok til å lære hvordan man ufører mange forskjellige arbeidsoppgaver, men de foretrekker sannsynligvis kun visse typer av jobber. Høy personalomsetning er resultatet av at mennesker tar jobber, hvor det ikke er en god match for dem. Å holde på medarbeidere er konsekvensen av, at kvalifiserte personer blir matchet med en jobb som de passer til, ut fra hvem de er som individer.

Utvikling av Jobbmatchmodeller

Alle virksomheter bør ha flere jobbmatchmodeller. Modellene blir vanligvis utviklet ved å evaluere resultatene hos de best presterende medarbeidere i en bestemt stilling. For eksempel kan du ha et salgsteam, hvor det er tre suksessfulle selgere. Jobbmatchmodeller blir utviklet ut fra gjennomsnittet av disse best presterende medarbeideres score. Sammenfallet mellom deres scoringer gjør det mulig å utvikle en jobbmatchmodell for den aktuelle stillingen. Når du så skal bedømme søkere, får du en autogenerert rapport, som angir hvor godt kandidatens egenskaper matcher med dine best presterende medarbeidere. Hvis kandidaten får en høy prosentscore, vil de sannsynligvis klare seg godt i salgsteamet. Hvis de får en lav jobbmatchscore, kan de få problemer med å oppnå suksess. Det betyr ikke, at personen med en lav prosentscore vil være en dårlig medarbeider, men det betyr at kandidaten er bedre egnet til en annen type jobb.

ProfileXT ® måler læringsstil, atferdsmessige tendenser og yrkesmessige interesser. Etter at kandidaten har gjennomført vurderingen, blir det generert en jobbmatch prosentscore. Du vil straks få kunnskap om en kandidat har potensiale til å få suksess i stillingen du prøver å besette. ProfileXT ®-vurderinger kan tilpasses til å utvikle jobbmatchmodeller ut fra virksomhet, stilling, leder eller geografiske forskjeller.
 
 

Ledelsesanvendelse

Ledere over hele linjen støter ofte på vanskelige utvelgelses- og ansettelsesbeslutninger. Vurderinger er et verktøy, som kan brukes til å avklare og styrke plasseringsbeslutninger. De gir best mulige innsikt til dem, som søker etter dypere opplysninger om medarbeidere. Vurderingene kan brukes både i ansettelses- eller utviklingsprosesser.

Kanskje har du allerede ansatt feil person i en bestemt stilling. Hvordan avhjelper man da situasjonen? Du gjør presis hva du ville gjort med en nyansettelse– du får din medarbeider til å gjennomføre vurderingen, og så plasserer du vurderingsresultatene ved siden av CV'en. Deretter har du to muligheter: Du kan bruke coaching- og utviklingsrapportene til å hjelpe medarbeideren med å bli best mulig i en stilling, som ikke helt passer ham. Eller du kan identifisere en ny karrieremulighet for den ansatte og overføre ham til en stilling, hvor han er i stand til å utmerke seg.

Jobbmatching er ikke kun objektivt, det er også effektivt. Jobbmatching vil hjelpe deg med å ansette den beste person til en bestemt jobb. Det rette "Job Fit" er avgjørende for å få suksessfulle medarbeidere og produktive virksomheter.