[DisplayNone]

En størrelse passer ikke til alle


Du kan forbedre din ansettelsesprosess for medarbeidere ved å forstå hvilke sentrale karakteristika, som er mest fremtredende hos virksomhetens best presterende medarbeidere.

Gjennom din ansettelseserfaring har du sikkert ansatt noen fremragende medarbeidere, og noen som ikke fikk suksess. Brukte du den samme metoden for medarbeidervurdering i alle rekrutteringstilfellene? Arbeidsgivere som anvender den samme metoden til forskjellige stillinger, vil oppleve varierende ansettelsesresultater.


Topp 5-strategier for å identifisere og ansette gode medarbeidere

Lær hvordan du kan forbedre din ansettelsesprosess
Download rapporten

Job Fit ™ er forskjellig for hver stilling

Profiles International gir deg uvurderlige verktøy for medarbeiderscreening for å øke konsistensen ved ansettelse av nye medarbeidere. Det som gjør Profiles Internationals vurderinger til bransjens førende vurderingsverktøy, er vår eksklusive Job Fit ™-teknologi. Vi kombinerer veldokumenterte og pålitelige opplysninger fra våre screeningssystem med en skreddersydd jobbanalyse for å skape en prestasjonsmodell, som du kan anvende til å ansette den medarbeideren, som passer best til jobben og til din virksomhet.


"Ansett rett person i rett jobb. Forstå hvilke sentrale karakteristika, som er mest fremtredende hos virksomhetens best presterende medarbeidere og bruk dem som benchmark til å vurdere jobbkandidater."


Forstå Job Fit ™

Job Fit ™-teknologien er det nyeste og det mest teknologisk avanserte system, for å måle det menneskelige potensial og til å forutse arbeidsprestasjoner. Hvis du bruker Job Fit ™, som en viktig del av ditt screeningssystem, vil du være i stand til å identifisere hvorfor noen av dine medarbeidere presterer på ekstraordinære nivåer, mens andre – som later til å være like kvalifisert – kun leverer en gjennomsnittlig prestasjon. Å plassere de riktige mennesker i de riktige stillingene, vil utgjøre en positiv forskjell for din organisasjon.

Ved å inkludere Job Fit ™-teknologien som en viktig faktor i din prosess for å ansette medarbeidere, vil din allokering av humankapitalen bli betydelig mere effektiv.

De fleste beslutninger om ansettelse av medarbeidere blir truffet på bakgrunn av utilstrekkelige opplysninger. Ved bruk av Profiles Internationals vurderinger vil du få de opplysninger du skal bruke før du tilbyr en ansettelse, og unngår å foreta en feilansettelse.