[DisplayNone]

Velg ut og behold dine best presterende medarbeidere


Ansettelse av de best presterende medarbeiderne, kan være en av de mest verdifulle aktiviteter du kan foreta for din virksomhet.

Det som gjør Profiles Internationals vurderinger til bransjens førende vurderingsverktøyer, er vår eksklusive Job Fit ™-teknologi. Vi kombinerer veldokumenterte og pålitelige opplysninger fra vårt screeningssystem før ansettelse med en skreddersydd jobbanalyse for å skape en benchmark, som du kan bruke til å ansette den medarbeideren som passer best til stillingen og til virksomhet.


Topp 5-strategier for å identifisere og ansette gode medarbeidere

Lær hvordan du kan forbedre din ansettelsesprosess Download rapporten

Prosess for å velge ut medarbeidere

Ved å inkludere jobbmatch som en viktig faktor i din prosess for å velge ut medarbeidere, vil din allokering av humankapitalen bli signifikant mer effektiv. De fleste beslutninger om ansettelse av medarbeidere blir truffet på bakgrunn av utilstrekkelige opplysninger. Profiles Internationals vurderinger vil gi deg de opplysninger du skal bruke før du tilbyr en ansettelse, for å unngå å foreta en feilansettelse.

Jobbmatch profiloversikt

ProfileXT ® er det nyeste og mest teknologisk avanserte system som finnes for å måle menneskelig potensial, og til å forutsi arbeidsprestasjoner. Hvis du bruker ProfileXT ® som en viktig del av ditt pre-hire screeningssystem, vil du være i stand til å finne ut av hvorfor noen av dine medarbeidere presterer på ekstraordinære nivåer, mens andre – som later til å være like godt kvalifisert – kun leverer en gjennomsnittlig prestasjon. Å plassere de riktige mennesker i de riktige stillinger, vil utgjøre en positiv forskjell for din organisasjon.