[DisplayNone]

Hver enkelt person blir motivert på sin egen måte, så det er viktig å innse at mennesker blir engasjert på forskjellige måter. Det er tre spørsmål du skal stille når du evaluerer medarbeidere, som presterer under deres potensiale.

 1. Kan personen utføre arbeidet?
 2. Hvordan vil personen utføre arbeidet?
 3. Ønsker personen å utføre arbeidet?


Topp 5 strategier for å motivere og holde fast på de beste medarbeiderne

Motiver og engasjer dine medarbeidere.
Download rapporten

Kan personen utføre arbeidet?

ProfileXT ® måler læringsindeksen, hvilket forteller om en persons tilgang til læring, argumentasjon og problemløsning. Ved å forstå personens læringsindeks, kan du bedre forstå hvorvidt de er i stand til å utføre oppgaven. Hvis de ikke er i stand til å utføre jobben, er de mindre tilbøyelig til å være engasjerte og motiverte.

Hvordan vil personen utføre jobben?

ProfileXT ® måler atferdstendenser: Energinivå, Gjennomslagskraft, Omgjengelighet, Medgjørlighet, Innstilling, Besluttsomhet, Imøtekommenhet, Uavhengighet og Objektiv vurdering. Hvis du kan forstå hvilken måte en person vil utføre jobben, kan du finne ut av om jobbeskrivelsen passer godt til personens personlighet.

Ønsker personen å utføre jobben?

ProfileXT ® måler også de yrkesmessige interessene. De seks yrkesområdene er; Salg/påvirkning, Økonomiske/finansielle, Personlig service, Teknologiske, Mekaniske og Kreative/innovative interesser. En person kan være i stand til å utføre en jobb og utføre den godt, men det betyr ikke at han ønsker å utføre jobben. Hvis en person ikke liker å utføre en bestemt jobb, vil han hurtig bli uengasjert og umotivert.

Profiles International har en komplett katalog av de nyeste faglige vurderinger, som er rettet mot alle faser av en ansettelse, fra utvelgelse og ansettelse til utdannelse, selvutvikling og ledelsesprestasjoner. De mest omkostningskrevende problemer som virksomheter står overfor i dag, kan løses (eller i det minste forminskes) ved en bedre forståelse av de mennesker, de ansetter. Nøkkelen er å matche mennesker med det arbeidet de utfører, på en vellykket måte. Vi kan tilby et komplett system, som er skreddersydd til å løse dine mest presserende problemer.

Utvikling av medarbeiderprestasjoner

Profiles Performance Indicator™ vil avsløre dine ansattes atferdsmessige tendenser. Når du forstår disse tendensene, kan du avgjøre hvordan du vil motivere og engasjere medarbeideren. Forskning har vist at atferdsmessige karakteristika kan samles i fire store inndelinger eller stilarter. Folk med samme slags stil har en tendens til å utvise de egenskaper somr er normale for denne stilen. Alle mennesker innehar varierende grad av disse fire stilarter.

Profiles Performance Indicator™ er et system, hvor "alle vinner", og som gir et stort utbytte. Vurderingen blir flittig brukt i utdanningssituasjoner for å løse problemer som involverer:

 • Kommunikasjon
 • Kundeservice
 • Motivasjon
 • Atferdskonflikter
 • Oppgaveledelse
 • Oppgaveløsning
 • Stress

Mange av våre kunder benytter også Profiles Performance Indicator ™ til å forbedre:

 • Kundeservice
 • Salg
 • Medarbeiderforhold
 • Orientering av nyansatte
 • Prosjektgruppeutvikling
 • Sjikane / mangfoldighet
 • Utdanning av nye ledere