[DisplayNone]

Dårlig jobbmatch, dårlig arbeidsmoral, fravær, stoffmisbruk, medarbeidersvindel og tyveri, svake ledere og personaleomsetning er noen av de faktorer, som bidrar til for dårlig produktivitet.

Nåtidens globale bedriftsledere er avhengige av betydelige produktivitetsstigninger for å maksimere sin profitt. Derfor blir medarbeiderne hver dag bedt om å gjøre mer med mindre ressurser, hvilket resulterer i manglende balanse mellom ressursene og et tap av produktivitet. Heldigvis kan medarbeidernes produktivitet økes ved å vite mer om ens medarbeidere, og hva som motiverer dem.


Download 2010-rapporten. Få denne omfattende rapporten, som inneholder:

  • 2010 Vinnere
  • Ledelsespraksis som gjør gode
Download 2010-rapporten


"En effektiv leder vil bygge opp personlige relasjoner til sine medarbeidere og gi den nødvendige oppmuntring, så de kan utvikle sine talenter ytterligere."Utnytt medarbeidernes styrker

Når medarbeidere blir plassert i en jobb, som passer til deres egne naturlige evner og talenter, har de en tendens til å få suksess. I stedet for kun å plassere medarbeiderne hvor det er et behov, skal du overveie hvordan den enkelte medarbeider individuelt passer til sin spesifikke stilling. Men det ligger mer i begrepet Job Fit enn bare å sikre at medarbeideren kan utføre en jobb. Du skal også sikre deg at medarbeideren ønsker å utføre jobben. Hvis han ikke er tilfreds, kommer han ikke til å produsere mer enn en dårligere kvalifisert medarbeider.

Med ProfileXT ®, kan du bruke Job Fit til å plassere de riktige medarbeidere i de riktige stillingene. Ved å måle læringsindeks, atferdsmønstre og yrkesmessige interesser kan du sikre deg at du ansetter en suksessrik, produktiv medarbeider.

Å motivere og oppmuntre

Produktivitet er ikke bare medarbeidernes ansvar. Ledere kan påvirke produktiviteten på både positive og negative måter. Det oppstår problemer når medarbeidere ikke passer godt sammen med sin leder, hvilket resulterer i mindre produktivitet. Det skal kun en enkelt utilfreds medarbeider til for å senke de andres moral. En effektiv leder vil bygge opp personlige relasjoner til sine medarbeidere og gi dem den oppmuntring, som er nødvendig for at de kan videreutvikle sine talenter.

Profiles International tilbyr verktøy, som skal til for at arbeidsgivere kan øke de ansattes produktivitet ved å fylle deres organisasjoner med mennesker som er produktive, dyktige og engasjerte. La oss vise deg hvordan du kan optimere din human kapital på måter, som skaper betydelige stigninger i både medarbeidernes produktivitet og arbeidsmoral.