[DisplayNone]

En stor landsdekkende undersøkelse har vist at mer enn 50 prosent av den yrkesaktive befolkningen ikke engasjerer seg i sitt arbeid.

Vår arbeidsstyrke er under forandring: de arbeidende menneskene er mindre motivert, ønsker mindre ansvar, er dårligere utdannet, og er vidt forskjellige sett ut fra alder, bakgrunn og livsstil. Samtidig kjemper organisasjoner med å ansette og holde på kvalifisert arbeidskraft.


Topp 5 strategier for å motivere & holde fast på de beste medarbeiderne

Lær hvordan du kan engasjere dine medarbeidere.
Download rapporten

Å bygge opp en høyt presterende, fullt engasjert arbeidsstyrke betyr at en organisasjon skal analysere og utarbeide en plan for å tiltrekke og holde fast de beste medarbeiderne, som vil engasjere seg og levere resultater.


"Mer enn 50 prosent av den yrkesaktive befolkningen engasjerer seg ikke i sitt arbeid."


Som en virksomhets beslutningstaker, blir man konfrontert med mange utfordringer omkring å bygge opp, utvikle, lede og engasjere talenter. Å måle medarbeidernes holdninger, motivasjon og oppfattelse av sin arbeidsgiver, nåværende ledere og jobbfunksjoner er et avgjørende første skritt mot å bygge opp høytytende arbeidsstyrke og til å øke og forbedre engasjementnivået i en organisasjon.

Mål medarbeidernes engasjement og motivasjon

Workplace Engagement Survey ™ er en virkelighetssjekk for medarbeiderne. Denne unike undersøkelsen er designet til å måle medarbeidernes engasjementnivåer og deres samlede opplevelse av sin arbeidsplass. Den viser også trivsel og arbeidsmiljø for de ansatte i en organisasjon.

Opplysningene, som blir innsamlet i denne undersøkelsen, gir ledere et viktig innblikk i den aktuelle virkeligheten i deres organisasjons arbeidsplass og områder, som kan gi anledning til bekymring og som kan påvirke den samlede opplevelsen på arbeidsplassen. Organisasjoner kan bruke dette som en kjøreplan til å skape en ytterst engasjert og motivert arbeidsstyrke.

Mål teamets kjemi

Teamanalyserapporten er en effektiv funksjon som er inkludert i Profiles Performance Indicator™. Den er designet til å hjelpe ledere med å danne nye team, redusere team-konflikter, forbedre teamkommunikasjonen- og ledelse, og til å forbedre evnen til å forutse problemer.

Mål atferdstendenser

Profiles Performance Indicator™ er en vurdering av DISC-typen, som avslører aspekter av en persons personlighet, som kan ha innflytelse på hvordan de passer sammen med sin leder, kolleger og team, og på deres arbeidsinnsats. Den brukes primært til å motivere og coache medarbeidere, og til å løse konflikter og prestasjonsproblemer etter ansettelsen.