[DisplayNone]

En av de største utfordringer en arbeidsgiver kan stå ovenfor, er å fylle sin organisasjon med mennesker, som er forberedt på og motivert til å arbeide. På noen områder er dårlig arbeidsmoral blitt en epidemi, som bidrar til en uhensiktsmessig ineffektivitet og høy personaleomsetning.


Den kraftfulle handlingen det er og coache medarbeidere

Lær hvordan du skal coache dine medarbeidere.
Download rapporten

Driv virksomheten med et anpasset personal

Norges mest produktive virksomheter gjør mer med færre mennesker.

Det begynner i toppen med en klar strategi, som flyter ned gjennom en korrekt utformet organisasjon med jobber, som gjennomfører strategien effektivt. Alle arbeidsplasser har klare beskrivelser og mål, slik at alle vet presist hva de skal gjøre og hvordan. Dette sikrer, for eksempel, at tre mennesker aldri gjør to menneskers arbeid.


"Mål skal nås på medarbeidernivå, slik at resultatene kan observeres på det organisatoriske plan."


Norges mest produktive virksomheter overvåker og benchmarker sine personalutgifter nøye. De behandler enhver anmodning om å skape nye arbeidsplasser med grundig kontroll og sunn skepsis. De forventer at mennesker kommer på arbeid litt tidligere, og går hjem litt senere. De revurderer sine prioriteringer for å avgjøre hvilket arbeid som er viktigst, og hvilke aktiviteter som kan strømlinjes om de ikke tilfører tilstrekkelig verdi.

I en tradisjonell forstand er de mer åpne overfor å investere i teknologi og utdannelse, hvis det reduserer og/eller bremser veksten av antall ansatte.

Fleksibilitet til å tilpasse

Da mange av disse organisasjoner driver virksomheten med en nøyaktig avpasset personalgruppe, er de som regel mer fleksibel enn sine konkurrenter til å håndtere særlige omstendigheter, slik som spesielle prosjekter, spesielt belastede perioder, og uplanlagt medarbeiderfravær. Fulltidsansatte er kryssutdannet til å kunne dekke opp for hverandre i perioder med kortsiktige behov. De mest produktive virksomhetene dyrker de gode kilder til fastansatte, midlertidig arbeidskraft og de har en fastlagt praksis, som skal sikre at de leverer det som er forventet.

Samlet sett bruker disse virksomhetene en overlegen praksis for ledelse av talenter, så de lett kan identifisere et eventuelt behov for flere ansatte. Og de har en effektiv utvelgelses- og onboardingprosess, så nyansatte blir produktive på kortere tid.

Profiles Step One Survey II ® er en pre-screeningsvurdering for å peke ut de personer, som er verd å vurdere videre for jobben. De blir vurdert innenfor fire sentrale områder for kvalifikasjoner, herunder arbeidsmoral. Ved å anvende Step One Survey II ® sikrer du at det blir ansatt flere hardtarbeidende mennesker.

Sett klare mål

Å gjennomføre arbeidet med hardt begrenset personale er ikke det eneste en virksomhet skal gjøre, for å drive godt. Mål skal nås på medarbeidernivå, slik at resultatene kan observeres på det organisatoriske plan. I de mest produktive virksomheter er de strategiske mål og formål klart definert på alle nivåer i virksomheten, og prestasjonstiltakene er nøye avstemt med strategien.

Derfor fokuserer medarbeiderne på de aspekter av deres jobb, som betyr mest for organisasjonen.

De riktige mennesker i de riktige jobbene

De mest produktive virksomhetene har alltid et klart bilde for seg av hvilken type medarbeider, som har den beste sjansen for å få suksess i en jobbrolle. De ser på hvordan en medarbeider passer til jobben, teamet og enda til lederen. Og de bruker de egenskaper, som utvises av de beste medarbeiderne innenfor hver jobbrolle, som en modell for potensielle nye medarbeidere.

Selv om det er kritisk viktig, er "Job Fit" alene ikke tilstrekkelig for å sikre at en medarbeider vil være effektiv i en jobb – erfaring og ferdigheter inngår også i vid utstrekning i formelen. De mest produktive virksomheter er mere tilbøyelige enn sine konkurrenter til å identifisere de spesielle erfaringer og ferdigheter, som er nødvendige for å oppnå suksess, og deretter sørge for spesifikk utdannelse til å hjelpe medarbeiderne med å lukke huller i deres ferdigheter.

ProfileXT ® er det beste Job-Fit verktøyet du kan bruke til å matche folk med det arbeid de utfører. Det måler de mest vesentlige faktorer, som markerer forskjellen mellom suksess og fiasko i den enkelte jobb. ProfileXT ® hjelper organisasjoner med å ansette de rette mennesker i alle posisjoner i hele organisasjonen, slik at medarbeiderne utnytter sine talenter uten noen begrensninger.