[DisplayNone]

Profiles Research Institute oppdaget at Amerikas mest produktive virksomheter (AmpC) har en tendens til å fremme utveksling av ideer blant medarbeidere, mellomledere og ledere for å gjøre virksomheten mer konkurransedyktig. Når medarbeidere og ledere har åpne kommunikasjonslinjer, blir medarbeiderne mer engasjert i organisasjonens trivsel.


Download 2010-rapporten. Motta denne omfattende rapporten, som inneholder:

  • 2010 Vinnere
  • Ledelsespraksis som gjør dem gode
Download 2010-rapporten

Utbytte av innovasjon

Ordet "Innovasjon" fremkaller ofte bilder av hemmelige laboratorier, store gjennombrudd, og super-produkter. De fleste produktivitetsgevinster er dog et resultat av gradvise forbedringer og justeringer av de eksisterende forretningsprosessene. Selv om superprodukter gir overskriftene, kan de mindre iøynefallende endringer resultere i betydelige gevinster over tid med et mye lavere investeringsnivå.

Handlinger sier mere enn ord

Åpen kommunikasjon og godt samarbeid er avgjørende for å identifisere innovasjonsmuligheter. Men engasjementet og produktiviteten faller faktisk sammen, hvis organisasjonen har skapt forventninger og deretter ikke lever opp til anbefalingene.

De mest produktive virksomheter er typisk bedre til å føre idéene ut i livet enn sine konkurrenter. Det er mulig, fordi de opererer med færre ansatte og at de hele tiden fornyer seg. Som vi nevnte tidligere, ansetter de typisk nok kun nye medarbeidere, når det er absolutt nødvendig.

Ledelsen er åpen overfor forbedringsmuligheter, og ledelsen treffer hurtige investeringsbeslutninger når man kan argumentere overbevisende for å investere i nye muligheter. Kort sagt er innovasjon alles anliggende, ikke bare i utviklingsavdelingen. Tross alt er det viktig å ha engasjerte og motiverte medarbeidere i alle avdelinger.

Hvordan man engasjerer og motiverer ved å fremme for innovasjon:

  • Opprett en prestasjonsdrevet kultur, hvor handlinger og resultater sier mer enn ord.
  • Gå proaktivt inn for å identifisere og utdanne effektive frontlinje ledere.
  • Innovasjonsresultater fra gradvise forbedringer og finjusteringer av eksisterende strategier og prosesser.