[DisplayNone]

Kundeservice avdelingen er en av de mest betydningsfulle avdelinger i enhver virksomhet. Medarbeidere med kundekontakt skaper virksomhetens image i forbrukernes øyne, og møtet med en medarbeider kan skape eller ødelegge et salg. Organisasjoner med dårlig kundeservice eller utilstrekkelige medarbeidere med kundekontakt risikerer å miste potensielle kunder, og ofte miste kunder i stedet for å holde på dem.


Seks avgjørende måter å oppføre seg på for kundeorienterte medarbeidere

Lær hvordan du skal lære opp dine servicemedarbeidere.
Download rapporten

Identifiser kundeorienterte medarbeidere

Ikke alle medarbeidere vil verdsette viktigheten av god kundeservice. Selv om noen søkere kan være kvalifiserte til å utføre oppgaven, har de ikke nødvendigvis riktig personlighet til å gi service til andre. Kundeservicevurderinger, som for eksempel Customer Service Profile ™, måler hvor godt en person passer til en bestemt kundeservicejobb i en organisasjon. Disse vurderingene evaluerer den enkeltes atferd, holdninger og ferdigheter, for å kunne avgjøre hvem som er best i stand til å inneha en stilling hvor det er kundekontakt. Å ansette en person med dårlige kommunikasjonsferdigheter, eller som har en melankolsk innstilling i en jobb med mye kundekontakt, kan bety tap av kunder i stedet for å få nye kunder.

Kjenn til ditt kundetilfredshetsnivå

Hvordan kan virksomhetene vite om deres kunder er tilfredse med deres kundeserviceavdelinger? Verktøy for måling av kundelojalitet, slik som Profiles LoyaltyPro ™, er utviklet for og kontinuerlig samle inn kritiske kundeopplysninger, som vil bidra med å vurdere forholdet mellom virksomheten og forbrukeren. Innsikt i kundenes oppfatning om det eksisterende forretningsforholdet, gir virksomhetene en mulighet for å skape en målrettet strategi for de kundeservice team som har en kontinuerlig kundekontakt, slik at en kan forbedre forbrukerens forhold til virksomheten.

Utdanne medarbeidere for å holde kundene tilfredse

En virksomhet som er interessert i å betjene kunder på alle mulige nivåer, bør investere i både kundeservicevurderinger og en passende utdannelse. Disse verktøyene er designet til å gi virksomhetene nødvendig innsikt til å skape en enestående kundeservice. En dårlig opplevelse kan ødelegge en rekke potensielle kunders oppfattelse om en virksomhet. Å ha de riktige mennesker på de riktige stedene, vil gjøre det mulig for virksomheten å overstige kundenes forventninger og tiltrekke flere kunder gjennom sitt fantastiske omdømme.