[DisplayNone]

Kundeservice er ikke en avdeling, det er en viktig funksjon for hver eneste medarbeider. Når kundene er tilfredse med et produkt eller en service, forteller de det kanskje til en eller to andre, men når de er utilfredse holder de seg langt mindre tilbake. Dårlig kundeservice skaper negativ "word-of-mouth", som din organisasjon gjerne vil unngå, og det er grunnen til at det er så viktig å velge de rette mennesker til å betjene dine kunder.

Profiles International tilbyr verdifulle vurderingsverktøyer, som kan hjelpe deg med å finne medarbeidere med overlegne ferdigheter innenfor kundeservice, coache dine egne medarbeidere til større suksess, og som kan hjelpe deg med å skape et system for måling av kundetilfredsheten.


Syv faktorer for å skape ekstrem kundelojalitet

Lær hvordan man kan øke kundens tilfredshet.
Download rapporten

Kjenn til omkostningene

Hver kundeservice situasjon har et potensial for å skape gjensalg eller for å forhindre det. Dårlig kundeservice koster din virksomhet dyrt. På verdensplan skifter opp til to tredjedeler av alle kunder på grunn av dårlig kundeservice. Å fremelske god kundeservice er enhver medarbeiders ansvar.

Forstå dine ansatte og kopier dine beste medarbeidere

Ferdigheter kan læres av enhver medarbeider, som er villig til å gjøre den nødvendige innsatsen, men vår personlighet og kjerneatferd er vanskeligere å endre. Det er derfor vi oppfordrer våre kunder, til å nøye overveie hvor godt deres ansattes kjerneatferd passer med deres faktiske jobb, han eller hun innehar. Customer Service Profile ™ hjelper virksomheter med å måle hvor godt en person vil passe til en bestemt kundeservicestilling.

  • Identifiser de ansatte som utmerker seg i sin arbeidsrolle, og bruk deretter vurderingene til å finne ut av hva det er, som gjør dem suksessfulle.
  • Skap en prestasjonsmodell som du kan anvend for å sammenligne potensielle medarbeidere, som er interessert i den samme jobben.
  • Få innsikt i hvor mye medarbeidere kan være utsatt for risiko.
  • Tilby spesifikke coachingtips og utviklingsforslag.

Forstå dine kunder og deres grad av forpliktelse overfor deg

Det er også viktig å undersøke dine kunder, så du selv kan finne ut hvor forpliktet de er, og hvordan du kan øke kundelojaliteten. Å ha innsikt i dine kunders oppfattelse av deres innbyrdes forhold gir deg mulighet for å styre den kundeansvarliges strategiske forretningsinnsats og initiativer. Profiles LoyaltyPro ™ setter organisasjoner i stand til å vurdere deres kunder, samt å samle inn feedback om konkrete kundeansvarlige medarbeidere.

  • La kundene få uttrykke seg.
  • Få et holistisk syn på kunden ved å måle alle ledelsesnivåer og på tvers av alle funksjoner.
  • Få rapporterings- og analyseevner, som gir deg mulighet for å se, sortere og analysere kundedata- og tendenser.
  • Påvirk strategiske kundeplaner, så du blir i stand til proaktivt å håndtere huller i kundenes forventninger.
  • Identifiser inntjeningsmuligheter og få kundemassen til å vokse.
  • Få et innblikk i den konkurransemessige posisjonen.

Det inntrykk dine medarbeidere gir, kan skape eller ødelegge ikke bare det aktuelle salget, men også for framtidige salg. Når du ansetter, skal du søke etter medarbeidere som har den personlighet og atferd, som øker kundetilfredsheten, reduserer antall med klager, bygger opp kundelojaliteten, øker salget og øker omsetningen i betydelig grad. Kundeservice-orienterte medarbeidere er sterke aktiver for din vekst og suksess.