[DisplayNone]

Selv om tilfredshet er viktig, er det ikke tilstrekkelig for å garantere at dine kunder vil fortsette med å kjøpe av deg. Det koster mer å få en ny kunde enn å holde på en eksisterende kunde. Eksisterende kunder spiller en ennå større rolle i vår stadig skiftende globale økonomi – vi skal holde fast på dem og dyrke dem.


Syv faktorer for å bygge opp en ekstrem kundelojalitet

Lær hvordan du holder fast på dine kunder.
Download rapporten

Hva skaper kundelojalitet?

Du bygger opp lojalitet når du og dine kunder er på samme linje innenfor syv sentrale faktorer: følelsesmessig, strukturell og forretningsmessig avhengighet; tilfredshet; prestasjoner; økonomisk verdiplan; og justering og tilpasning. Det finnes ting som du kan gjøre for å skape langsiktige relasjoner mellom selgere og kjøpere.

Følelsesmessig avhengighet

 • Lær om hva dine kunder tillegger verdi på et personlig plan og overstig deres forventninger, så du kan vise at du tar deres behov alvorlig.
 • Vis en høy grad av empati og lydhørighet. Selv om du ikke kan løse problemet på stedet, så la dem vite at de er viktige, og at du vil gjøre hva som skal til for å tilfredsstille deres personlige behov.
 • Plasser rett person i rett jobb. Sørg for at dine medarbeidere kan yte denne støtten, og at du har de riktige prosesser klar til å løse kommende problemer.

Strukturell avhengighet

 • Forstå hvordan dine kunders organisasjoner fungerer. Finn fram til hvor de har huller eller hvor de er ineffektive. Kom deretter med forslag til hvordan du kan hjelpe dem med å styre deres organisasjoner bedre, billigere og med færre problemer eller risiker for din kunde.

Forretningsmessig avhengighet

 • Identifiser områder hvor din kunde er svak men hvor du er sterk, samt områder hvor du er svak og din kunde er sterk. Etter å ha foretatt denne analysen, kan du identifisere muligheter for å bygge videre på hverandres styrker og minimere hverandres svakheter.

Tilfredshet

 • Å bygge opp en høy kundetilfredshet starter med en omhyggelig vurdering, som kan fastslå behov og avdekke forventninger om pris, resultat og servicenivå. Så må du oppfylle, eller overstige forventningene. "Hvordan du leverer" kan være like viktig som "hva" du leverer, så du skal ikke undervurdere den innflytelse, følelser har på tilfredshetsresultater.

Prestasjoner

 • Det er også viktig å vite hvilke prestasjonsfaktorer, som virkelig betyr noe for dine kunder, og hvilke som ikke gjør det. Når det gjelder de faktorer, som betyr noe for dine kunder, er det viktig å forstå, hvordan dine kunder definerer de forskjellige prestasjonsnivåene, og hva deres kriterier er for det minste akseptable prestasjonsnivået.

Økonomisk verdiplan

 • Samarbeid med dine kunder for å forstå hvordan dine løsninger påvirker dem. Jo flere mennesker i din kundes organisasjon som forstår hvilken verdi du skaper for dem, jo mer lojale vil de bli.
 • Hjelp dem med å redusere, eller med å unngå omkostninger.
 • Hjelp dem med å øke omsetning og inntjening.

Justering og tilpasning (fit)

 • Først skal du kjenne deg selv. Tenk på de kunder som fungerer best sammen med deg. Er der noen fellestrekk? Kan du omvendt identifisere de kunder, som du skulle ønske ble borte? Er det noen fellestrekk, som kan forutsi en dårlig match?
 • Deretter kan du bruke dine kriterier til å dele inn dine faste kunder i dem, som passer godt og de som ikke gjør det. Still dine faste kunder "fit"-spørsmål som du kan anvende i din strategiske planlegningsprosess og administrer dem ut fra denne bakgrunn.


Kjennskap + forhold + økonomisk verdi = Eksponentiell suksessSuksess med dine faste kunder vil stige eksponentielt når du øker din samlede viten, forhold og økonomiske verdi. Husk, en strategisk fast kunde er en ytterst verdifull kunde for bedriften, og skal behandles deretter.