[DisplayNone]

Virksomheter vil ha folk, som passer til deres virksomhetskultur. Flere elementer må tas i betraktning, herunder kandidatens personlighet, arbeidsform, mål og ferdigheter. Når du ansetter en person, er det viktig å overveie følgende:

  • Hvordan hans/hennes personlighet matcher virksomhetskulturen
  • Hva som skal til for at han/hun utvikler seg faglig
  • Hvilke unike bidrag, han/hun kan yte overfor virksomheten


Syv faktorer for å skape ekstrem kundelojalitet

Lær om hvordan du skal finne mennesker, som passer til din virksomhetskultur.
Download rapporten

Match personlighet med kultur

Medarbeidervurderinger er som et kontaktbyrå for organisasjoner. Virksomheter kan se på en persons preferanser og personlighet, for å avgjøre om han/hun ville passe inn i den eksisterende virksomhetskulturen. Det ville være katastrofalt å ansette en person, som ikke imøtekommer de fleste av virksomhetens standarder. For eksempel foretrekker noen medarbeidere et strukturert arbeidsmiljø, hvor de arbeider fra mandag til fredag, har en halvtimes lunch, og at de alltid vet hva de skal gjøre. Andre medarbeidere foretrekker å ha en mulighet for fleksitid, de har ikke noe i mot å arbeide overtid fire timer i uken, og ønsker løpende endringer av sine jobbeskrivelser velkommen. Vurderingene kan hjelpe deg med å forstå hvordan dine medarbeidere underliggende personlighet. Begge typer mennesker kan tjene et formål i din virksomhetsstruktur. Det er viktig at du vet, hvordan folk foretrekker å arbeide, så de kan være produktive i din organisasjon.

Å matche profesjonelle mål med virksomhetens mål

Vurderingene gir organisasjoner opplysninger om en persons yrkesmessige interesser og motiverende intensitet. Det gjør det mulig for de rekrutteringsansvarlige til å stille spesifikke spørsmål til kandidatene om deres faglige ambisjoner. Det hjelper også virksomhetene til og proaktivt arbeide for å gjennomføre planer for utvikling og generasjonsskifte etter den første ansettelsesfasen. Hvis en person krever utvikling, men selskapet ikke vil gi utviklingsmuligheter, vil alle bli skuffet. Man vil spille bort tid og penger på noe, som kunne ha vært forhindret. Det er makt i viten. Hvis en virksomhet ansetter en person vel vitende om at hun gjerne vil lære mer, så hun kan bli forfremmet, så er det mer sannsynlig at medarbeideren vil engasjere seg i virksomhetens suksess. Man kan ikke lære opp medarbeidere til å bli fremtidens ledere, hvis man ikke tar seg tid til å spørre dem om deres mål.

Å matche ferdigheter og talenter med jobben

Din kandidat har kanskje den utdannelsen som kreves til en bestemt stilling, men har han ferdighetene? Din kandidat har kanskje utdannelsen og ferdighetene til en bestemt jobb, men har han interessen? En CV gir deg opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Vurderingene vil kontrollere om kandidaten har de ferdigheter, han hevder å ha. Profiles Skills Tests ™ vurderer en medarbeiders kompetanser. Vurderingene vil også vurdere søkerens interesse i og evner til stillingen. ProfileXT ® vurderer læringsstil, personlighet og faglige interesser, mens Profiles Performance Indicator ™ gir avslørende opplysninger om en persons atferdstendenser i forhold til spesifikke arbeidsoppgaver, og hvordan de blir motiverte. Når du finner kandidaten som har alle de nødvendige komponenter, skal du sørge for at personen passer godt til teamet han blir en del av.

Å matche individet med teamet

Balanse er nøkkelen til å skape effektive team, og organisasjoner bør lete efter teammedlemmer, som supplerer deres teamkamerater. Vurderinger kan gjøre det mulig for deg å finne en medarbeider med de egenskaper, som skal til for å øke teamets innovative evner. Mangfoldighet øker teamopplevelsen, og vurderinger kan hjelpe deg med å avgjøre hvem i teamet som har de rette evnene, som vil tilføre en unik verdi, eller hvem som kan være den mest produktive. Teamanalyserapporten fra Profiles Performance Indicator ™ fortolker alle individuelle vurderingsresultater og gir et overblikk over teamets styrker og svakheter. Hvis teammedlemmer forstår både seg selv og deres teamkamerater, er de mer tilbøyelige til og arbeide i harmoni.

Vurderingene kan hjelpe deg med å finne mennesker som passer til jobben, teamet og virksomhetens arbeidskultur. Smarte organisasjoner bør gjennomføre vurderinger for å styrke og forbedre sin talentledelsesstrategi.