[DisplayNone]

Effektive ledere gjør mer enn bare å følge opp medarbeidere. De leder ved å ta ansvar for at en person får suksess, og at teamet, avdelingen eller forretningsenheten oppnår forventede resultater. Effektive ledere er som suksessfulle trenere, som utvikler team, som vinner mesterskap år efter år.


Åtte tegn på inkompetente ledere

Lær hvordan man kan hjelpe ledere med å få suksess.
Download rapporten

Likedan som trenere som vinner, har suksessfulle ledere både store talenter og ferdigheter. Selvfølgelig kan ledelsesmessige ferdigheter utvikles gjennom utdannelse, mentorordninger og erfaringer. Men hvis ikke en leder har et naturlig talent, vil hans eller hennes sjanser for å få suksess falle betydelig.

Symptomer på en utilstrekkelig leder:

 • Gruppen oppnår konsekvent ikke forventede mål, selv etter kraftige advarsler
 • Nøkkelprosjekter går konsekvent over budsjettet eller blir forsinket
 • Gruppemedlemmer er uengasjerte, blir borte fra møter, og leverer arbeid av dårlig kvalitet
 • Gruppemedlemmer blir frustrerte, krangler og mister fokus på det overordnede mål
 • Lederen tar ikke raskt nok tak i konflikter og dårlige resultater
 • Gruppemedlemmer sier opp og klager over favorisering, inkonsekvens og dårlig behandling

Fire måter å forbedre en leders lederevner

 1. Avklar teamets mål og delmål med lederen.

  Vi vet alle hvordan det er og ikke å se skogen på grunn av alle trær, og noen ganger har ledere bruk for å bli minnet om hva som er viktig, og hva som ikke er det. Deretter skal de kommunisere disse prioriteringene til sitt team.

 2. Hjelp lederen med å forstå sine medarbeidere.

  Medarbeidere har sin egen stil og preferanser, og det påvirker hvordan de best reagerer på sine ledere. Når en leder forstår sine medarbeidere, kan han også bli oppmerksom på potensielle konflikter eller "kjemi"-spørsmål mellom ham selv og andre medlemmer av gruppen. På denne måten kan ledere bli mere bevisste og proaktive vedrørende problemer, som kan påvirke prestasjonen.

 3. Hjelp lederen med å forstå sin ledelsesstil og motivasjon.

  Mange av oss har en rekke sentrale lederskapskvaliteter, men vi har alltid behov for feedback, så vi kan bygge videre på våre styrker og forbedre våre svakheter. Og i noen tilfeller hvor kommer klart frem at en leder ikke er klar til å lede, kan selve prosessen identifisere andre karrieremuligheter, som er bedre egnet til lederens stil og evner.

 4. Gi tilbakemeldinger fra ulike kilder.

  Det er ytterst verdifullt for ledere å få feedback fra deres overordnede, kollegaer og underordnede for å belyse utviklingsbehov, skjevheter og andre problemer som kan være vanskelig å kommunisere åpent om under utfordrende omstendigheter.