[DisplayNone]

Ledere spiller en avgjørende rolle for arbeidsmiljøet. De er ansvarlige for å sikre at produktiviteten fortsatt er høy, og at antall konflikter er minimal.

Ledere skal bedømmes etter en høyere standard på grunn av deres store ansvar, men deres prestasjoner får sjelden den oppmerksomheten den fortjener. Lederne er ansvarlige for coaching, men de må også selv få coaching for å forbedre sine ledelseskompetanser.

Hva er den beste måten for å håndtere sjefer?

Hvordan kan virksomhetens ledere gå frem for å gi både coaching og nødvendige verktøy til sitt ledelsesteam?


Fem kritiske symptomer på avsporet ledelse, og kuren mot dem

Lær hvordan en kan gi både coaching og nødvendig verktøy til ditt ledelsesteam.
Download rapporten

Identifiser for å forbedre

Vurderinger kan identifisere spesifikke trekk ved hver leder, som er avgjørende for deres ledelsesprestasjoner. Individuelle vurderinger hjelper ledere med bedre å forstå deres grunnleggende personlighet og deres naturlige ledelsestendenser. Å vite hva teamet mener om deres ledelsesstil, gir ledere mulighet for å tilpasse seg og utvikle sine lederferdigheter. De samlede resultatene får en leder til å forstå hvordan de kan forbedre sine lederskapskvaliteter.


Ledere skal bedømmes etter en høyere standard på grunn av deres store ansvar, men deres prestasjoner får sjelden den oppmerksomhet den fortjener.Individuelle ferdigheter

Ved å vurdere ledere individuelt, kan virksomheter finne ut hvor godt den enkelte leder passer inn i sin lederrolle. Vurderinger gir grundige, objektive innblikk i den enkelte leders tankegang, atferdstendenser, yrkesinteresser, og jobbmatch til sin stilling. Visse former for atferd, eller karaktertrekk, kan gi en person større sannsynlighet for å bli en mer effektiv leder enn andre, og vurderinger identifiserer disse karaktertrekkene. Det er viktig at en leders karaktertrekk er sterke nok til å hjelpe ham med å utvikle seg innenfor en lederrolle. Hvis disse karaktertrekkene ikke understøtter en ledelsesrolle, kan det være nødvendig å flytte lederen til en ny stilling.

Et gruppeperspektiv

Ledere og deres team bør også ha mulighet for å delta i en 360-graders vurdering. Disse vurderingene kombinerer tilbakemeldinger fra kolleger, overordnede, kunder og medarbeidere. Resultatene kan brukes til å utvikle spesifikke ledelsesferdigheter, som kan forbedre en leders samlede effektivitet. Dette gruppeperspektivet, er nyttig for å påpeke hvilke former for lederskap en leder har behov for å utvikle.

Bruk nå, spar senere

Disse vurderingene er effektive investeringer for virksomheter, som fokuserer på lederutdannelse og utviklingsinvesteringer, som ønsker å forbedre kommunikasjonen innenfor et team, og for å løse problemer, som kunne hemmet produktiviteten.

For å sikre at ledere blir bedømt etter den høyeste standard, skal de være oppmerksomme på hvordan de kan forbedre deres ledelsesstil. Når du gir dine ledere de nødvendige verktøy for å lære om sin atferd og personlighet, kan de tilpasse sine kompetanser til å omfatte en bredere vifte med lederevner. Kontinuerlig coaching og utvikling av ledere, sikrer at virksomheten vil fortsette med å vokse.