[DisplayNone]

Forskning viser at en av de fem største faktorene for å avspore ledelsen, er dårlige interpersonelle og kommunikative ferdigheter. Det skulle vært innlysende og avsløre dårlige interpersonelle og kommunikative ferdigheter, men noen ledere kan overkompensere for sin manglende kommunikasjon. Dette forsterkes av det faktum, at jo høyere ledere blir forfremmet innenfor en organisasjon, jo mer sannsynlig er det at de utvikler blinde felter som øker deres risiko for fiasko.

Hvorfor feiler førstelinje ledere, og hva kan gjøres for å unngå fiasko?


Fem kritiske symptomer på avsporet ledelse, og kuren mot dem

Lær hvordan man kan forbedre ledelsesmessig kommunikasjon og interpersonelle ferdigheter.
Download rapporten

En leder kan være i fare, hvis han:

  • Alltid later til å være i strid med en person eller en gruppe i organisasjonen
  • Har et rykte om å være autoritær, kald, reservert, arrogant eller ufølsom
  • Virker som en polariserende kraft innenfor en organisasjon
  • Unngår direkte kommunikasjon eller kontakt med noen, eller med alle medarbeidere
  • Leverer dårlige nyheter via e-mail i stedet for via direkte samtaler
  • Utviser en fiendtlig holdning overfor kolleger, som deler innbyrdes avhengige mål

Å forbedre dårlige kommunikasjonsferdigheter

  • Vurder den egentlige årsaken

For å hjelpe en "risiko"-leder, skal du prøve å forstå den virkelige årsaken til konflikten. Har din leder et personlig eller politisk problem med kun én eller to personer, eller har din leder mer betydelige problemer med en rekke forskjellige mennesker? Hvis konflikten stammer fra et lite personlig spørsmål skal du megle for å få en avgjørelse med det samme, i stedet for å la det bli mer betent. Hvis det er et mer alvorlig problem, kan du overveie å flytte eller fjerne lederen.

  • Forstå ledelsesstil

Forstå lederens ledelsesstil og motivasjon. Noen mennesker er bare ikke skapt til å være ledere, selv om de kan være dyktige som individuelle bidragsytere. Andre mennesker har bare ikke lyst til å være ledere. Og mens noen mennesker kan ha det som skal til for å lede, har de kanskje ikke ferdigheter eller nok erfaring til å utføre oppgaven. Hvis din leders problem er sistnevnte, kan det være lettere å hjelpe ham med å utvikle sine evner, enn det er å utdanne en person som både mangler atferden og interessen, som fører til suksess.

  • Hjelp lederen med å forstå seg selv

Hjelp lederen med å forstå sin egen ledelses- og kommunikasjonsstil. I mange situasjoner har ikke lederne nok informasjon om sin egen lederstil. Hvis han for eksempel fremstår som ufølsom eller reservert, kan du påpeke hans atferd og hjelpe ham med å forbedre den. Det er viktig for lederen å forstå sin naturlige ledelsesstil og måten den påvirker andre, både positivt og negativt. En kan ikke forvente at lederen forbedrer seg, hvis han aldri får konkret feedback.


Å mestre interpersonell kommunikasjon

Kommunikasjon er avgjørende å mestre for ledere. Avsporet ledelse hemmer ikke bare medarbeidernes produktivitet, den hemmer også lederens evne til å få profesjonelle fremskritt. Å forstå roten til konflikten og lederens personlige ledelsesstil, vil gjøre det mulig for ledere å bedre forstå hvilken løsning som passer best i situasjonen. Når lederen har en sjanse for å forstå sine feiltakelser, kan virksomheten deretter beslutte om de ønsker å gå videre med lederen, eller finne en som er mer kompetent.

Bare fordi ledere sitter i ledende stillinger, betyr det ikke alltid at de er gode ledere. Utvikle dine ledere ved å identifisere deres utviklingsbehov og forhindre dem i å avspore seg selv og deres ansatte.