[DisplayNone]

Noen ledere inspirerer, noen motiverer og andre klarer slett ikke å engasjere sine ansatte. Underholdningsindustrien synes å ha skapt den perfekte formelen for å skildre "dårlige ledere", så hvorfor kan ikke ledere forstå hvordan man kan være effektiv? Når medarbeidere velger å forlate en stilling, er det ofte på bakgrunn av sin sjef eller forholdet til andre mennesker i sitt arbeidsmiljø.

Mennesker forlater ikke en dårlig jobb, de forlater dårligere ledere.


Seks nøkler for å utnytte potensialet hos førstelinje ledere

Lær hvordan du kan hjelpe ledere til å bli mer effektiv.
Download rapporten

  • Gjør dine ledere effektive

En "effektiv" leder tar ansvar for å sikre, at alle i hans avdeling oppnår suksess, og at teamet eller forretningsenheten oppnår resultater. Suksessfulle ledere krever både talent og dyktighet. Ledelsesmessige ferdigheter kan utvikles gjennom utdannelse, mentorordninger og erfaring. Men hvis ikke en leder har et naturlig talent, vil hans sannsynlighet for å få suksess falle betydelig.

  • Utvikling av ledere

De mest produktive virksomheter er vanligvis mer proaktive enn sine konkurrenter, når det gjelder å identifisere og utvikle effektive ledere. De seks mest alminnelige egenskaper til ledelsesmessig suksess omfatter kommunikasjon, ledelse, tilpasningsevne, relasjoner, utvikling av andre og personlig utvikling.

  • Undervis i kommunikasjonsferdigheter

En leder med gode kommunikative evner er i stand til å instruere like godt, som han lytter. Ledere, som kan kommunisere effektivt, kan behandle opplysninger, og deretter formidle dem tydelig til sitt team. Effektive ledere skal være i stand til å forstå, avkode og formidle organisasjonens visjon tilbake til sine ansatte for å opprettholde produktiviteten.

  • Utvid ledelsesferdighetene

Lederskap er en avgjørende egenskap, som mange ledere mangler på tross av sin stillingstittel. Det er alminnelig praksis for virksomheter å forfremme de medarbeidere med de beste resultatene, men noen ganger blir den beste selger ikke nødvendigvis den beste salgssjefen. Ekte ledere er i stand til å utgi tillit, peke ut en retning og delegere ut arbeidsoppgaver blant teammedlemmer.

  • Hjelp til stor tilpasningsevne

Tilpasningsevne bidrar også til en leders effektivitet. Når en leder er i stand til raskt å tilpasse seg uventede situasjoner, er han også i stand til å lede sitt team til å tilpasse seg. Tilpasningsevne betyr også, at en leder kan tenke kreativt og finne nye løsninger på gamle problemer.

  • Framelsk samarbeidsevner

Effektive ledere bør strebe etter å bygge opp personlige relasjoner med sitt team. Medarbeiderne er mer tilbøyelige til å overstige forventningene, når de har tillit til sin leder. Når ledere etablerer et forhold til sine medarbeidere, skaper det tillit, og medarbeiderne føler seg verdsatt. Verdsatte medarbeidere er mer villig til å gjøre jobben riktig.

De beste lederne vet når deres medarbeidere har bruk for mer utvikling, og hvordan man kan sikre at denne utviklingen blir en suksess. Utvikling av andre innebærer å utvikle de enkelte personenes talenter, og motivere disse personer til å kanalisere sine talenter i retning av større produktivitet.

  • Å fremme personlig utvikling

Til slutt, en effektiv leder er oppmerksom på sin egen personlige utvikling. For å kunne utvikle og lede andre, skal ledelsen forsøke å utvikle seg selv. En leder, som er villig til å lære mer og bruke sine naturlige talenter etter beste evne, vil være i stand til å fremme den samme atferden hos medarbeiderne. Effektiv ledelse består av flere sentrale komponenter, og det er ikke alltid enkelt å oppnå. Organisasjoner er nødt til å erkjenne de egenskaper, som er forbundet med vellykket ledelse og deretter forfremme medarbeidere basert på disse trekkene. De best presterende medarbeiderne blir ikke alltid de beste lederne, men medarbeidere som naturlig utstråler de egenskaper man ønsker hos ledere, vil prestere effektivt og suksessfullt i lederstillinger.