[DisplayNone]

De beste beslutninger om ledelsesutvikling- og utdannelse, treffes ut fra objektive, målbare opplysninger om medarbeidere. Med identifikasjonen av de medarbeidere, som skal forbedre seg og videreutvikles, og fremskrittene med å forbedre nødvendige ferdigheter, gjør du din organisasjon klar til framtidig suksess. Profiles Checkpoint 360° ™ er løsningen, som hjelper en ansatt i en lederstilling til å bli suksessfull.


Seks nøkler for å utnytte potensialet hos førstelinjeledere

Lær deg å gjenkjenne utilstrekkelig ledelse
Download rapporten

Lederutvikling med Profiles Checkpoint 360° ™ fungerer via tre deler:

 1. En omfattende evaluering brukes til å gi ledere multirater feedback fra de personene, som observerer deres prestasjoner: deres sjefer, underordnede og sidestilte kolleger. Dette er en viktig prosess, fordi økt bevissthet motiverer ledere til å endre måten de utfører sitt arbeid.
 2. En analyse, som varsler toppledelsen om potensielle ledelsesmessige problemer, som kan utvikle seg når ledernes mål ikke er avstemt med organisasjonens mål. Denne informasjonen fremmer ikke bare lederutviklingen på et individuelt plan, men også på tvers av organisasjonen. Det styrker også kommunikasjonen, og bygger sterkere organisasjoner.
 3. Et organisert lederutviklingsprogram, som regulerer de konkrete lederferdigheter som er nødvendig å forbedre. Dette gjør det mulig for ledere å arbeide med egenutvikling innenfor de områder, som er mest avgjørende for å forbedre sin arbeidsinnsats. Gjennom 18 ledelsesmoduler skaper og gjennomfører ledere en tilpasset ledelsesutviklingsplan. I motsetning til mange kurser og seminarer blir ledelsesutviklingsaktiviteter integrert i en leders daglige oppgaver.

Lederutvikling hjelper også organisasjoner med å løse følgende utfordringer:

 • Ineffektiv ledelsespraksis
 • Dårlig ledelsesprestasjon
 • Dårlig kommunikasjon
 • Utilstrekkelig ledelse
 • Mistillit til ledelsen
 • Manglende evne til å delegere
 • Lav motivasjon
 • Manglende engasjement
 • Stagnering av ideer og status quo
 • Lave prestasjonsstandarder
 • Arbeidsplasskonflikter