[DisplayNone]

Virksomhetsledere har bruk for pålitelige redskaper, som kan gi dem opplysninger om hvordan de oppnår suksess ved å gjøre de riktige tingene, på den riktige måten. Det er umulig å kjenne den riktige måten uten å ha de riktige opplysninger og en tilpasset kjøreplan, som kan få deg dit.


Åtte tegn på inkompetente ledere

Få flere opplysninger om pålitelige verktøy til å hjelpe ledere med å få suksess.
Download rapporten

360 ° feedback systemer

Utvikling av interpersonelle ferdigheter og finjustering av ledelsesmetoder, har en enorm innflytelse på en virksomhets produktivitet.

Hvordan et 360° system fungerer

Checkpoint 360° ™ evaluering - består av 70 konkrete jobbferdigheter, som faller innenfor åtte universelle ledelseskompetanser og 18 lederferdigheter.

Multirater feedback evalueringene gjennomføres av ledere, deres sjefer, deres lederkolleger, og underordnede.

Dataene blir samlet i grundige og kortfattede rapporter, hvor ledere kan se hvordan deres arbeidsinnsats vurderes av totale sirkel av mennesker, somr observerer dem. Checkpoint 360° ™ rapporter inneholder anbefalinger for faglig utvikling, som kan øke den enkelte leders oppgaveprestasjon.